Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej : „Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac”

numer zadania: 00346/15

numer w EBOI: 51612/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

nazwa zadania: Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka w Osieku: „Osiek. Sanktuarium Świętego Rocha (XIX w.): odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa kościoła wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej”

numer zadania: 02109/15

numer w EBOI: 52267/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka w Osieku

nazwa zadania: Osiek. Sanktuarium Świętego Rocha (XIX w.): odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa kościoła wraz z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 71.33

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki: „Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)”

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Józefa w Warnicach: „Warnice. kościół p.w. św. Józefa: konserwacja ołtarza (1450-1480. 1604 r.) „

numer zadania: 00710/15

numer w EBOI: 51747/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Józefa w Warnicach

nazwa zadania: Warnice. kościół p.w. św. Józefa: konserwacja ołtarza (1450-1480. 1604 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew: „Opracowanie programu artystycznego przez Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” promującego pieśni i tańce sieradzkie.”

numer zadania: 03958/15

numer w EBOI: 56308/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew

nazwa zadania: Opracowanie programu artystycznego przez Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” promującego pieśni i tańce sieradzkie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 24.08.2021

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 36.8

Ocena formalna: OK


KLASZTOR ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW): „Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej”

numer zadania: 00577/15

numer w EBOI: 52036/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: KLASZTOR ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW)

nazwa zadania: Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OKewidencja gruntów i budynków ustawa, motywy patriotyczne, złote lwy 2016, powołanie wicedyrektora szkoły-podstawa prawna 2018, art 227, potencjał formalny, działka budowlana pomorskie, chopin pomnik, imie dziewczynka, 15 sierpień 2020, wniosek na paszport dla dziecka, zamówienie publiczne, 736826071, bilet 72 godzinny trójmiasto, kolor flagi polski, www polska niepodległa pl, stan zdrowia ludności polski 2017, uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów rewolucji rosyjskich, kocioł stroi muzyk, koronwirus mapa, opera białystok, andrzej rottermund, ocypel zhp, ojcze pl…