Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury: „KAMERALISTYKA BEZ GRANIC”

numer zadania: 02190/15

numer w EBOI: 54368/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

nazwa zadania: KAMERALISTYKA BEZ GRANIC

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 35.2

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 69.2

Ocena formalna: OK


Fundacja „Musica Mundana”: „XVII Międzynarodowa Akademia Sztuki ­ Zakopane 2015”

numer zadania: 07758/15

numer w EBOI: 56940/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Musica Mundana”

nazwa zadania: XVII Międzynarodowa Akademia Sztuki ­ Zakopane 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 75.6

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny : „Koszalin. katedra Niepokalanego Poczęcia NMP (1300-1333): konserwacja witraży (1914 r.)”

numer zadania: 01039/15

numer w EBOI: 53103/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

nazwa zadania: Koszalin. katedra Niepokalanego Poczęcia NMP (1300-1333): konserwacja witraży (1914 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Opactwo OO. Cystersów w Krakowie – Mogile: „Konserwacja wybranych tekstyliów ze zbiorów skarbca Opactwa Cystersów w Mogile”

numer zadania: 02934/15

numer w EBOI: 53739/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opactwo OO. Cystersów w Krakowie – Mogile

nazwa zadania: Konserwacja wybranych tekstyliów ze zbiorów skarbca Opactwa Cystersów w Mogile

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.8

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 53.8

Ocena formalna: OK


Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie: „Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3”

numer zadania: 03125/15

numer w EBOI: 54826/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie

nazwa zadania: Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 34.6

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: „Konserwacja zbiorów muzealnych na potrzeby wystawy zagranicznej w Chinach”

numer zadania: 02892/15

numer w EBOI: 54330/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

nazwa zadania: Konserwacja zbiorów muzealnych na potrzeby wystawy zagranicznej w Chinach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 44.4

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 65.4

Ocena formalna: OKdowódca błękitnej armii, opłata cmentarna, instytut sztuki filmowej, wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca, kwarantanna domowników, parafia podwyższenia krzyża św. w kazimierzy wielkiej, sporzadzono, zatoka ryska, roman dmowski najważniejsze informacje, nieprawidłowość, dochody samorządu terytorialnego, muzyka pozytywizmu, atm studio praca, archiwum państwowe w radomiu, jerzy szczurek, zamek w królewcu, suknia na kole, film maria z przedmieścia…