Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”: „Katalog wystawy „Pojednanie / Versöhnung IN PROGRESS… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.””

numer zadania: 08353/15

numer w EBOI: 56079/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

nazwa zadania: Katalog wystawy „Pojednanie / Versöhnung IN PROGRESS… Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 59.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Kresów w Lubaczowie: ” Chleby Europy. Wartość kulturowa chleba w cywilizacji europejskiej”

numer zadania: 08059/15

numer w EBOI: 54932/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Kresów w Lubaczowie

nazwa zadania: Chleby Europy. Wartość kulturowa chleba w cywilizacji europejskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 33 750,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 53.2

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 79.2

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M.: „Dobropole. kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVII w.): założenie izolacji. remont elewacji wraz z renowacją stolarki drzwiowej oraz odtworzenie empory pańskiej”

numer zadania: 00425/15

numer w EBOI: 51748/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M.

nazwa zadania: Dobropole. kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVII w.): założenie izolacji. remont elewacji wraz z renowacją stolarki drzwiowej oraz odtworzenie empory pańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OKczasy stanisławowskie prezentacja, netto sopot, wpisz nazwy terytoriów oznaczonych na mapie cyframi 1 2 3, najdłużej żyjący człowiek w historii, polska po ii wojnie światowej mapa, kobieta papieżem, wojewodztwie, popiełuszko film, emanuel kant, ozdobniki muzyczne, andrycz, mi 14pł, art. 44 ust. 1, płock wydarzenia kulturalne, stan klęsk żywiołowej ograniczenia, muzeum motoryzacji w bielsku białej, nowe wozy strażackie, kozlowski aktor polski, powiaty w strefie żółtej, znaki masonerii, jak to było…