Gdańsk. gotycki kościół p.w. Św. Trójcy (XV odbud. XVI. XIX w.): konserwacja 2 okien korpusu głównego – okno KS 03 na elewacji południowej i KE 01 na elewacji wschodniej

numer zadania: 02164/15

numer w EBOI: 52263/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Franciszkanów w Gdańsku – Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. gotycki kościół p.w. Św. Trójcy (XV odbud. XVI. XIX w.): konserwacja 2 okien korpusu głównego – okno KS 03 na elewacji południowej i KE 01 na elewacji wschodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


Konserwacja i digitalizacja jedynego zachowanego Graduału Karmelitańskiego o. Stanisława ze Stolca z 1644 r.

numer zadania: 05555/15

numer w EBOI: 59156/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Klasztor O.O. Karmelitów na Piasku

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Konserwacja i digitalizacja jedynego zachowanego Graduału Karmelitańskiego o. Stanisława ze Stolca z 1644 r.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Krzyżanowo. kościół p.w. św. Barbary (XIV w.): remont dachu – etap II (północna połać nawy głównej oraz dachy nad kruchtami zachodnią i południową)

numer zadania: 02132/15

numer w EBOI: 52634/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Krzyżanowie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Krzyżanowo. kościół p.w. św. Barbary (XIV w.): remont dachu – etap II (północna połać nawy głównej oraz dachy nad kruchtami zachodnią i południową)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.25

Ocena formalna: OK


Ząbkowice Śląskie. Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie wieży zegarowej – IV etap – kontynuacja

numer zadania: 02773/15

numer w EBOI: 52566/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.33

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Ząbkowice Śląskie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Ząbkowice Śląskie. Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie wieży zegarowej – IV etap – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.33

Ocena formalna: OK


Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

numer zadania: 04184/15

numer w EBOI: 55994/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja No Local

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


MIĘDZYNARODOWE FORUM DUDZIARSKIE

numer zadania: 03865/15

numer w EBOI: 56282/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: MIĘDZYNARODOWE FORUM DUDZIARSKIE

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OKplakaty propagandowe, mapa polski koronawirus, malarze i żołnierze, wydobycie siarki, zespół szkół w bukowsku, szkola muzyczna opole, covid strefy, potwierdzanie profilu zaufanego, sąsiedzi karty, poeta i tłumacz stanisław, parkowanie motocykla, rok miłosza, muzeum przyrodnicze warszawa, w jaki sposób westerplatte szczególnie się wiąże z drugą wojną światową, świeto 15 sierpnia, strazgraniczna pl, traktat kończący powstanie wielkopolskie został podpisany, nieruchomości, rzekomy lekarz, dotacja na ocieplenie domu, praca ochrona gdansk, parafia św wacława grabie…