Elbląg. kościół p.w. św. Jerzego (XIV-XVw.): konserwacja polichromowanego stropu

numer zadania: 01077/15

numer w EBOI: 52055/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Elblągu. ul. Bema 12

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Elbląg. kościół p.w. św. Jerzego (XIV-XVw.): konserwacja polichromowanego stropu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Dołgie. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (1614 – 45): remont posadowienia. ścian obwodowych. dachu i wieży

numer zadania: 00793/15

numer w EBOI: 52359/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dołgie. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (1614 – 45): remont posadowienia. ścian obwodowych. dachu i wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Brudzędy. zespół zagrody holenderskiej (ok. 1870 r.): prace zabezpieczające fundament. naprawa poszycia dachowego i prace wykończeniowe

numer zadania: 04099/15

numer w EBOI: 52159/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Błażej Andrzej Gawliński

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Brudzędy. zespół zagrody holenderskiej (ok. 1870 r.): prace zabezpieczające fundament. naprawa poszycia dachowego i prace wykończeniowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OKspiewanki, baca subkowy, sto siedemdziesiąt, przedszkole 61, oblegorek, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, sadeczanie, minister edukacji 2018, polskie radjo, odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uzasadnienie, muzeum oswiecim, programm, marynarki polskiej 163, polska rozbiory, pobyt staly…