Darłowo. kościół OO. Franciszkanów pw. Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

numer zadania: 00718/15

numer w EBOI: 52164/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.25

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Klasztor OO. Franciszkanów w Darłowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Darłowo. kościół OO. Franciszkanów pw. Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy

numer zadania: 00681/15

numer w EBOI: 51602/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca. ul. Kościelna 4. 62 – 811 Kościelna Wieś

Kwota dofinansowania: 120 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kościelna Wieś. kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów. więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego – etap III końcowy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – ołtarz główny (1738 r.): pełna konserwacja – III etap

numer zadania: 01299/15

numer w EBOI: 53358/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela – ołtarz główny (1738 r.): pełna konserwacja – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.75

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.

numer zadania: 04995/15

numer w EBOI: 57658/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy

Kwota dofinansowania: 58 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych PWIN. Wieloetniczne dziedzictwo kulturowe Galicji XIX – XX w.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OKnowe epifanie 2019, pociąg chełmoński, autor hymnu polski, flaga polsi, koncert enej, zwiększenie mocy przyłączeniowej energa cena, zasada partnerstwa, europejski festiwal smaku, odległość budynku od lasu 2019, stanislaw zolkiewski, długie suknie balowe, nabor, prawo jazdy czy jest do odbioru, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, filmy po których chce się żyć, koncert wadowice, stawy starzawa, parasol ak, konkurs niepodległa, zatoce puckiej, co to jest scenariusz…