Obory/k.Zbójna. OO. Karmelici. kościół p.w. Nawiedzenia NMP – ołtarz główny barokowo-klasycystyczny (1696 r. ze zmianami XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie

numer zadania: 02167/15

numer w EBOI: 52223/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Klasztor oo. Karmelitów w Oborach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Obory/k.Zbójna. OO. Karmelici. kościół p.w. Nawiedzenia NMP – ołtarz główny barokowo-klasycystyczny (1696 r. ze zmianami XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OK


Zręcin. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIX w.): prace konserwatorskie przy polichromii nawy bocznej /północna/ kościoła parafialnego

numer zadania: 01510/15

numer w EBOI: 51761/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Zręcin. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIX w.): prace konserwatorskie przy polichromii nawy bocznej /północna/ kościoła parafialnego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


Miłoradz. kościół p.w. św. Michała Archanioła – ołtarz boczny prawy (1767 r.): konserwacja i restauracja – kontynuacja

numer zadania: 03334/15

numer w EBOI: 53505/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Miłoradzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Miłoradz. kościół p.w. św. Michała Archanioła – ołtarz boczny prawy (1767 r.): konserwacja i restauracja – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (I poł. XIV w.): prace zabezpieczające przeciwwilgociowe wraz z zabezpieczeniem późnogotyckiego tunelu – III etap

numer zadania: 01946/15

numer w EBOI: 53012/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (I poł. XIV w.): prace zabezpieczające przeciwwilgociowe wraz z zabezpieczeniem późnogotyckiego tunelu – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Grodzisko Dolne. spichlerz plebański (XIX w.): kontynuacja prac remontowych i zabezpieczających substancję zabytku

numer zadania: 03353/15

numer w EBOI: 53193/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Grodzisko Dolne. spichlerz plebański (XIX w.): kontynuacja prac remontowych i zabezpieczających substancję zabytku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OKczerwony maluch, znak p17, samorządowych, up rumia 1, badanie stanu prawnego nieruchomości, arabia saudyjska turystyka, kutno wydarzenia, konto us, microsoft pomoc techniczna telefon, procedury medyczne nfz, muzyki muzyki, prawo morza, kanał śledziowy, zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem do lat 8, pis konwencja, weekendowi, flaga a, parafia topolno, popraw, niealfanumeryczny, opisz przebieg i skutki wojny domowej w hiszpanii, kuzynka mirabelki, ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mapa polski strefy…