Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej

numer zadania: 00577/15

numer w EBOI: 52036/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: KLASZTOR ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW)

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Lwówek Śląski. Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w.. i w latach 1873-1875): remont elewacji zachodniej klasztoru oraz wymiana stoalrki okiennej na elewacji wschodniej. zachodniej i południowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

numer zadania: 02273/15

numer w EBOI: 51901/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kosienice. kościół św. Trójcy (1863 r.): likwidacja zawilgocenia fundamentów i ścian. rekonstrukcja schodów na chór i wieżę oraz wymiana stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

numer zadania: 04184/15

numer w EBOI: 55994/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja No Local

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Aplikacja Mobilna – Skanseny w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Żarnowiec. Opactwo Benedyktynek (XIII w.): remont dachu części wyższej

numer zadania: 02228/15

numer w EBOI: 52371/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu

Kwota dofinansowania: 67 888,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Żarnowiec. Opactwo Benedyktynek (XIII w.): remont dachu części wyższej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

numer zadania: 05072/15

numer w EBOI: 58762/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Filmgramm

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OK


ART-Dok Europa Środkowo-Wschodnia

numer zadania: 09856/15

numer w EBOI: 64419/15

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 28.05.2021

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Collegium Artium

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: ART-Dok Europa Środkowo-Wschodnia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 40.5

Ocena formalna: OK


Szydłowiec. kościół p.w. św. Zygmunta – ołtarz – pentaptyk (XV/XVI w.): prace z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej sceny głównej. predelli oraz czternastu scen skrzydeł bocznych wraz z obramieniami

numer zadania: 01154/15

numer w EBOI: 52942/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Szydłowiec. kościół p.w. św. Zygmunta – ołtarz – pentaptyk (XV/XVI w.): prace z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej sceny głównej. predelli oraz czternastu scen skrzydeł bocznych wraz z obramieniami

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKpowstanie wielkoposlkie, inne opracowanie projektu, przedni maszt na statku, odzyskanie niepodległości 1918 bohaterowie, żydowskie seminarium teologiczne fundacji fränkla, kalendarium ii wojny światowej najważniejsze wydarzenia, monitoring gdansk, granica morska, hymn polki, emerytura prezydenta polski, gornik rebacz, fryzjer przywidz, księga rejestrowa instytucji kultury, konkurs plakat, www dziennikustaw gov pl…