Przemyśl. ołtarz główny p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła klasztornego Franciszkanów (XVIII w.): VI etap prac konserwatorskich prac konserwatorskich

numer zadania: 02845/15

numer w EBOI: 53478/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Przemyśl. ołtarz główny p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła klasztornego Franciszkanów (XVIII w.): VI etap prac konserwatorskich prac konserwatorskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OK


Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II „Instytut Jana Pawła II KUL”

numer zadania: 05063/15

numer w EBOI: 57086/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II „Instytut Jana Pawła II KUL”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OK


Rekonstrukcje cyfrowe

numer zadania: 03112/15

numer w EBOI: 53988/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 33.4

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Krakowska Filmówka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Rekonstrukcje cyfrowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 46.4

Ocena formalna: OK


Zaginione miejsca

numer zadania: 06094/15

numer w EBOI: 56263/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 30

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Polskie Radio Spółka Akcyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Zaginione miejsca

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 45

Ocena formalna: OK


Konserwacja i digitalizacja jedynego zachowanego Graduału Karmelitańskiego o. Stanisława ze Stolca z 1644 r.

numer zadania: 05555/15

numer w EBOI: 59156/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Klasztor O.O. Karmelitów na Piasku

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Konserwacja i digitalizacja jedynego zachowanego Graduału Karmelitańskiego o. Stanisława ze Stolca z 1644 r.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Krzeszów. Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu klasztoru – etap II – kontynuacja

numer zadania: 02767/15

numer w EBOI: 53374/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Opactwo SS. Benedyktynek w Krzeszowie

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Krzeszów. Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu klasztoru – etap II – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i udostępnienie wybranych materiałów „solidarnościowych” ze zbiorów Fundacji CDCN

numer zadania: 05444/15

numer w EBOI: 60461/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.2

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległowościowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie wybranych materiałów „solidarnościowych” ze zbiorów Fundacji CDCN

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 51.2

Ocena formalna: OKswieta austria, igrzyska polonijne, kaszubskie morze, ważne wydarzenia historyczne w polsce, crp 18, dziady plakat teatralny, długość przekopu mierzei wiślanej, wojewódzka administracja zespolona, agnieszka sienkiewicz feet, comfortclima, mateusz litwin, katowice akademia muzyczna, co to znaczy niepodległość, maluch plus 2019 wyniki, jakie przedmioty są w 6 klasie…