Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń”: „Kolorowe Zagrody – wieś kwiatami malowana”

numer zadania: 06514/15

numer w EBOI: 55433/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Wiejskie „Zielona Przestrzeń”

nazwa zadania: Kolorowe Zagrody – wieś kwiatami malowana

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 63.8

Ocena formalna: OK


Akademicki Ośrodek Incjatyw Artystycznych: „Ludove”

numer zadania: 06471/15

numer w EBOI: 58902/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademicki Ośrodek Incjatyw Artystycznych

nazwa zadania: Ludove

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.6

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Towarzystwo dla Natury i Człowieka: „Dokumentacja i udostępnienie źródeł dotyczących muzyki tradycyjnej wschodniego pogranicza: Roztocze i Lubelskie „

numer zadania: 06280/15

numer w EBOI: 60161/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo dla Natury i Człowieka

nazwa zadania: Dokumentacja i udostępnienie źródeł dotyczących muzyki tradycyjnej wschodniego pogranicza: Roztocze i Lubelskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 82.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa: „Publikacja albumu fotograficznego oraz wystawa: „Bartnictwo na Kresach – nieprzerwana tradycja” „

numer zadania: 03497/15

numer w EBOI: 56385/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

nazwa zadania: Publikacja albumu fotograficznego oraz wystawa: „Bartnictwo na Kresach – nieprzerwana tradycja”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.6

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OKnarodowe święto niepodległości 2018, załącznik i do rozporządzenie komisji ue nr 651/14, karty drogowe, polska oczami ukraińców, liceum klasztorna kartuzy, 38-322 łużna, opłaty za zmiany w krs 2019, covid opieka nad dzieckiem, mapą polski województwa i stolice, pieśń gatunek, żuławski filmy, przedszkole nr 22 gdańsk, urszula sliz…