Elżbieta Paluszek: „Komorowo. dwór (XX w.): prace konserwatorskie przy elewacji”

numer zadania: 00423/15

numer w EBOI: 51691/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Elżbieta Paluszek

nazwa zadania: Komorowo. dwór (XX w.): prace konserwatorskie przy elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 32

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 51

Ocena formalna: OK


Sławomir i Krystyna Sowińscy: „Chełmno. kamienica z oficyną (ok. 1756 r.): wymiana pokrycia dachowego na kamienicy oraz 7 okien w elewacji frontowej”

numer zadania: 02998/15

numer w EBOI: 52526/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Sławomir i Krystyna Sowińscy

nazwa zadania: Chełmno. kamienica z oficyną (ok. 1756 r.): wymiana pokrycia dachowego na kamienicy oraz 7 okien w elewacji frontowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 7

ocena końcowa: 54

Ocena formalna: OK


Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera: „Łódź. Stary Cmentarz – Kaplica grobowa rodziny Karola Scheiblera (XIX w.): konserwacja i restauracja fasad transeptu zachodniego oraz fasady wschodniej (rozeta transeptu wschodniego)”

numer zadania: 00447/15

numer w EBOI: 51676/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera

nazwa zadania: Łódź. Stary Cmentarz – Kaplica grobowa rodziny Karola Scheiblera (XIX w.): konserwacja i restauracja fasad transeptu zachodniego oraz fasady wschodniej (rozeta transeptu wschodniego)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.67

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 60.67

Ocena formalna: OK


Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej: „Pyzdry. dom podcieniowy – dawna piekarnia (XVIII/XIX w.): wymiana dachu i wzmocnienie konstrukcji murów”

numer zadania: 01863/15

numer w EBOI: 53187/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

nazwa zadania: Pyzdry. dom podcieniowy – dawna piekarnia (XVIII/XIX w.): wymiana dachu i wzmocnienie konstrukcji murów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 51.75

Ocena formalna: OK


Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej: „Łódź. dworzec tramwajów podmiejskich (1951-1953 r.): remont – II etap”

numer zadania: 01890/15

numer w EBOI: 53070/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

nazwa zadania: Łódź. dworzec tramwajów podmiejskich (1951-1953 r.): remont – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Tadeusz Kulicki: „Korytów. młyn wodny (XIX w.): prace ratunkowe polegające na wymianie stropów. wykonaniu wieńca i nowego dachu”

numer zadania: 01063/15

numer w EBOI: 52430/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Tadeusz Kulicki

nazwa zadania: Korytów. młyn wodny (XIX w.): prace ratunkowe polegające na wymianie stropów. wykonaniu wieńca i nowego dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 54.5

Ocena formalna: OK


GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KONOPNICY: „Konopnica. neogotycki spichlerz podworski (XIX w.): opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. projektu budowlanego oraz remont – stabilizacja. zabezpieczenie i konserwacja obiektu”

numer zadania: 00633/15

numer w EBOI: 52384/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KONOPNICY

nazwa zadania: Konopnica. neogotycki spichlerz podworski (XIX w.): opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. projektu budowlanego oraz remont – stabilizacja. zabezpieczenie i konserwacja obiektu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37.25

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 51.25

Ocena formalna: OKwojewództwa ludność, największe wydawnictwa w polsce, psm międzyrzecz, pierwszy premier polski, filmy nagrodzone w cannes, art. 233 § 1 kodeksu karnego, skargę, grupy terrorystyczne, żołnierze hallera spis, quizy facebookowe, pkp chojnice kontakt, atyka, zambrow org aktualnosci, archiwum państwowe dokumentacji osobowej i płacowej w milanówku, dzielnica gdańska z portem lotniczym, golec orkiestra kolędy, gaudy, ośrodek niezapominajka ustka, kultura tradycyjna, dni warty 2018 program…