Muzeum Podlaskie w Białymstoku: „Kompleksowe nieinwazyjne rozpoznanie nieistniejącego założenia klasztornego oo. bernardynów w Tykocinie”

numer zadania: 01644/15

numer w EBOI: 54366/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

nazwa zadania: Kompleksowe nieinwazyjne rozpoznanie nieistniejącego założenia klasztornego oo. bernardynów w Tykocinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 62.8

Ocena formalna: OK


Szymon Siuda. Ewa Agneża: „Brzeźnica. dawna stodoła (1907/1908 r.): renowacja całości obiektu”

numer zadania: 01102/15

numer w EBOI: 52893/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Szymon Siuda. Ewa Agneża

nazwa zadania: Brzeźnica. dawna stodoła (1907/1908 r.): renowacja całości obiektu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 34.5

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 55.5

Ocena formalna: OK


Gmina Międzylesie: „Międzylesie. Domki Tkaczy (XVIII w.): remont pokrycia”

numer zadania: 01383/15

numer w EBOI: 51950/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Międzylesie

nazwa zadania: Międzylesie. Domki Tkaczy (XVIII w.): remont pokrycia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 57.25

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”: „Dolina Prutu – ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych”

numer zadania: 05169/15

numer w EBOI: 60412/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”

nazwa zadania: Dolina Prutu – ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.4

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 74.4

Ocena formalna: OKzus z 15 a, piotr dmochowski lipski, współuzależnienie pdf, historia świata film, 23 stycznia 2019, filmy z zakościelnym, zakłamanie, poczta przodkowo, zapisz w zeszycie po dwa argumenty odpowiednie do wymienionych sytuacji, koronawirus mapa who, ile polska była pod zaborami, stocznia gdańska sprzedana, wzbogacenie kulturowe, szczepanowska kozłowska, bip mierzęcice, targi książki katolickiej, druk z-12, kopernik obraz…