GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KONOPNICY: „Konopnica. neogotycki spichlerz podworski (XIX w.): opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. projektu budowlanego oraz remont – stabilizacja. zabezpieczenie i konserwacja obiektu”

numer zadania: 00633/15

numer w EBOI: 52384/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W KONOPNICY

nazwa zadania: Konopnica. neogotycki spichlerz podworski (XIX w.): opracowanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej. projektu budowlanego oraz remont – stabilizacja. zabezpieczenie i konserwacja obiektu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 37.25

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 51.25

Ocena formalna: OK


Pałac Włosień SP. Z O.O.: „Włosień. Pałac (1715-1720): odbudowa dwóch stawów należących do kompleksu parkowo-pałacowego oraz przywrócenie oryginalnego układu parku”

numer zadania: 02508/15

numer w EBOI: 53162/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Pałac Włosień SP. Z O.O.

nazwa zadania: Włosień. Pałac (1715-1720): odbudowa dwóch stawów należących do kompleksu parkowo-pałacowego oraz przywrócenie oryginalnego układu parku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 54.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau: „Hrubieszów. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni PolskoFrancuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau (1920 r.): remont i renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i stolarki”

numer zadania: 00645/15

numer w EBOI: 52294/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau

nazwa zadania: Hrubieszów. Siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni PolskoFrancuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau (1920 r.): remont i renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i stolarki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim: „Rogów Opolski. kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba – ołtarz główny (XVII w.): konserwacja i restauracja”

numer zadania: 00605/15

numer w EBOI: 51802/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim

nazwa zadania: Rogów Opolski. kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba – ołtarz główny (XVII w.): konserwacja i restauracja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 34

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 54

Ocena formalna: OKwbpp, król batory, muzeum regionalne pleszew, swiat komiksu, film polski lata 60, przybliżyć synonim, kartuzy urząd skarbowy, pawłowicz o gdańsku, godla polski, ustawa o stanie klęsk żywiołowych, odległość budynku od drogi gminnej 2018, programy prewencyjne, www.szkoła z tvp.pl, centrum promocji i informacji wawel…