Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga: „Konserwacja i digitalizacja Atlasu z 1754 r. inkunabułu z 1491r. rękopisu pergaminowego z XIV w z Biblioteki w Pelplinie”

numer zadania: 06024/15

numer w EBOI: 59468/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga

nazwa zadania: Konserwacja i digitalizacja Atlasu z 1754 r. inkunabułu z 1491r. rękopisu pergaminowego z XIV w z Biblioteki w Pelplinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 62.2

Ocena formalna: OK


ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI : „XIV Dyktando Kaszubskie – „Królewiónka w Pałacu” „

numer zadania: 02791/15

numer w EBOI: 54809/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI

nazwa zadania: XIV Dyktando Kaszubskie – „Królewiónka w Pałacu”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: „Prace konserwatorskie przy elementach kolumn z kościoła parafialnego w Brzeżanach. Ukraina”

numer zadania: 08743/15

numer w EBOI: 59760/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

nazwa zadania: Prace konserwatorskie przy elementach kolumn z kościoła parafialnego w Brzeżanach. Ukraina

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 36 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 58.8

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 93.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa: „Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – III etap”

numer zadania: 02810/15

numer w EBOI: 54645/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

nazwa zadania: Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi – Indie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 84 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.5

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 88.5

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Tradycji Akademickiej: „Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja”

numer zadania: 07550/15

numer w EBOI: 60365/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Tradycji Akademickiej

nazwa zadania: Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 201 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 94

Ocena formalna: OK


Fundacja Miasto Aniołów: „Radomska Inicjatywa Oberkowa”

numer zadania: 05468/15

numer w EBOI: 60622/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Miasto Aniołów

nazwa zadania: Radomska Inicjatywa Oberkowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 51.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 77.8

Ocena formalna: OK


Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie: „Serce na wschodzie.dusza na zachodzie.W poszukiwaniu tożsamości zachodniopomorskiej wsi.”

numer zadania: 05824/15

numer w EBOI: 58256/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

nazwa zadania: Serce na wschodzie.dusza na zachodzie.W poszukiwaniu tożsamości zachodniopomorskiej wsi.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OKza jakie grzechy 2, rejestr uczelni publicznych, koronawirus strefy mapa, zmiennicy piosenka, front odrodzenia polski, festiwal beethovenowski 2018 program, konkurs skrzypcowy lublin, eea grants, pierwszy urząd skarbowy w poznaniu adres, towarzystwo przyjaciół zduńskiej woli, krol macius 1, pod aniołami żołynia, call for, kościół norbertanek w strzelnie, diabetolog gdańsk…