Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie: „Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378. jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych – II etap prac”

numer zadania: 03604/15

numer w EBOI: 54976/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie

nazwa zadania: Konserwacja i digitalizacja graduału z lat 1347-1378. jednego z najcenniejszych kodeksów średniowiecznych – II etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 42 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 80.8

Ocena formalna: OK


Teatr Muzyczny Roma: „W poszukiwaniu tradycji – spotkania i warsztaty muzyczne dla dzieci.”

numer zadania: 03501/15

numer w EBOI: 56923/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Muzyczny Roma

nazwa zadania: W poszukiwaniu tradycji – spotkania i warsztaty muzyczne dla dzieci.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 22.02.2021

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 42.2

Ocena formalna: OK


Milanowskie Centrum Kultury: „125 Urodziny Feliksa Dzierżanowskiego – wybitnego kompozytora. twórcy Polskiej Kapeli Ludowej „

numer zadania: 04309/15

numer w EBOI: 57128/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Milanowskie Centrum Kultury

nazwa zadania: 125 Urodziny Feliksa Dzierżanowskiego – wybitnego kompozytora. twórcy Polskiej Kapeli Ludowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OK


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich: „Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce”

numer zadania: 08438/15

numer w EBOI: 57903/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

nazwa zadania: Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OKświęto wojska polskiego 2020 warszawa, badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę, nowe inwestycje gdańsk, zsm nr 2 rzeszów, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity 2017, muzeum sztuki nowoczesnej w łodzi, szkola muzyczna bielsko, tyfus co to, polskie pociągi, przedszkole nr 3 chojnice, niepodlegla niepokorna, bolesław prus prezentacja, polska by tak, mig biblioteka nysa, hemex, kodeks honorowy żołnierza zawodowego, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego policja, strój żołnierza polskiego, mz mapa koronawirusa…