Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie: „Konserwacja inkunabułu Bonaventura s.. Opuscula. Strasbourg. wyd. Martin Flach. 31 X 1489”

numer zadania: 02576/15

numer w EBOI: 53550/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie

nazwa zadania: Konserwacja inkunabułu Bonaventura s.. Opuscula. Strasbourg. wyd. Martin Flach. 31 X 1489

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 22 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła: „Ostrowite. kościół gotycki p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV rozbud. XVII w.): prace konserwatorskie przy elewacji i fundamencie”

numer zadania: 01330/15

numer w EBOI: 52476/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła

nazwa zadania: Ostrowite. kościół gotycki p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV rozbud. XVII w.): prace konserwatorskie przy elewacji i fundamencie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 56.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Ochrony Zabytków: „Monografia cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Szadku. pow. kaliski. woj. wielkopolskie.”

numer zadania: 04433/15

numer w EBOI: 54217/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ochrony Zabytków

nazwa zadania: Monografia cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Szadku. pow. kaliski. woj. wielkopolskie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 46 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53.8

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 85.8

Ocena formalna: OK


Zbór Kościoła Zielonoświątkowego Radość Życia w Gdańsku: „Gdańsk. kościół zielonoświątkowy Radości Życia (XIX w.): remont dachu”

numer zadania: 03332/15

numer w EBOI: 52767/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zbór Kościoła Zielonoświątkowego Radość Życia w Gdańsku

nazwa zadania: Gdańsk. kościół zielonoświątkowy Radości Życia (XIX w.): remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 54.25

Ocena formalna: OK


Muzeum Powiatowe w Nysie: „Konserwacja zespołu barokowych obrazów Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686 – 1691”

numer zadania: 03164/15

numer w EBOI: 55090/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Powiatowe w Nysie

nazwa zadania: Konserwacja zespołu barokowych obrazów Karla Dankwarta powstałych na zlecenie nyskich jezuitów w latach 1686 – 1691

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 38 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 53.6

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 85.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”: „Nieinwazyjne rozpoznanie neolitycznych osad obronnych na terenie Niecki Nidziańskiej”

numer zadania: 03053/15

numer w EBOI: 54884/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”

nazwa zadania: Nieinwazyjne rozpoznanie neolitycznych osad obronnych na terenie Niecki Nidziańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 62.8

Ocena formalna: OKjak założyć podmiot leczniczy, mazurek dąbrowskiego wszystkie zwrotki, rzekomy dobroczyńca, pkp legnica kontakt, zawody balonowe, 199, mapa koronawirus, pawel adamowicz z rodzina, wiślica muzeum, nuty mazurek dąbrowskiego, koronkarstwo, charakter prewencyjny, wicewojewoda, granica rm, słoneczny domek gdańsk…