Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu: „Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV”

numer zadania: 02868/15

numer w EBOI: 54130/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

nazwa zadania: Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 44.4

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: „Reszel. zamek (XIV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie okien w gotyckim zamku biskupów warmińskich”

numer zadania: 01321/15

numer w EBOI: 53343/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

nazwa zadania: Reszel. zamek (XIV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie okien w gotyckim zamku biskupów warmińskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: „Warszawa. ul. Św. Wincentego – cmentarz żydowski (1780 r.). ogrodzenie (1985 r.): konserwacja macew oraz renowacja ogrodzenia wraz z Bramą Główną”

numer zadania: 00761/15

numer w EBOI: 52751/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

nazwa zadania: Warszawa. ul. Św. Wincentego – cmentarz żydowski (1780 r.). ogrodzenie (1985 r.): konserwacja macew oraz renowacja ogrodzenia wraz z Bramą Główną

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 56.25

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Tarnowie: „Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów”

numer zadania: 02882/15

numer w EBOI: 54325/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

nazwa zadania: Konserwacja fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Zaprojektowanie i wykonanie krosien samonaprężających do tych obrazów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 126 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 50.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 78.4

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie: „Cisowo. kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Cisowie: prace konserwatorskie polichromowanych frontów ław (XVII i XX w.) – etap I”

numer zadania: 00731/15

numer w EBOI: 51829/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie

nazwa zadania: Cisowo. kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Cisowie: prace konserwatorskie polichromowanych frontów ław (XVII i XX w.) – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 33

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: „Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej”

numer zadania: 03056/15

numer w EBOI: 55003/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

nazwa zadania: Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 79.75

Ocena formalna: OK


Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej: „Inwentaryzacja i ewidencja metodą AZP fortyfikacji polowych z czasów I i II wojny światowej na Mazurach”

numer zadania: 03532/15

numer w EBOI: 55765/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej

nazwa zadania: Inwentaryzacja i ewidencja metodą AZP fortyfikacji polowych z czasów I i II wojny światowej na Mazurach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 63.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie: „Mórkowo. kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.): remont fundamentów oraz dachu kościoła”

numer zadania: 00670/15

numer w EBOI: 51987/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie

nazwa zadania: Mórkowo. kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.): remont fundamentów oraz dachu kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OKpkp gliwice kontakt, legalis student, skrót od godziny, zagrożenia czasu wojny, polskie tańce narodowe polonez, szkoła muzyczna kamień pomorski, moda 20 wieku, kolekcja czartoryskich, ośrodek pionierów na krymie, sumaryczna liczba, mkidn programy 2019, monika zarzycka szkoła, konspekt zajęć plastycznych w szkole podstawowej, ośrodek wczasowy "jantar" sp. z o.o., julia ciesielska, kula gov pl toruń, telefon na pogotowie ratunkowe, zamek w ujezdzie, katyń książka…