Biblioteka Raczyńskich: „Konserwacja rękopisów muzycznych i literackich oraz archiwaliów dotyczących rodu Raczyńskich”

numer zadania: 03506/15

numer w EBOI: 55788/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Raczyńskich

nazwa zadania: Konserwacja rękopisów muzycznych i literackich oraz archiwaliów dotyczących rodu Raczyńskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 20 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Muzeum Śląskie w Katowicach: „Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.”

numer zadania: 04508/15

numer w EBOI: 56881/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Śląskie w Katowicach

nazwa zadania: Uzupełniające badania geofizyczne na dwóch rejestrowych stanowiskach w Samborowicach pow. raciborski.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 34.8

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 56.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Starożytników: „Nieznana Puszcza Knyszyńska – nieinwazyjne badania archeologiczne krajobrazu „

numer zadania: 03705/15

numer w EBOI: 54654/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Starożytników

nazwa zadania: Nieznana Puszcza Knyszyńska – nieinwazyjne badania archeologiczne krajobrazu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 66.8

Ocena formalna: OKnabór, interpretacja mazurka dąbrowskiego, kobiety kobiet, rota piosenka tekst, estetyka opole, plan ochrony statku, wojewódzki rower publiczny, przedłużenie karty pobytu czasowego, tomasz lach żona, gorzów wielkopolski gmina, jak sie pisze poza, muzeum ii wojny światowej, północna grupa wojsk, jazda na suwak przepis, witold urbanowicz książki, bronislaw pilsudski, wolność we krwi, bitwa pod jastkowem, auschwitz plan obozu, marka samochodu na m, gminy w polsce mapa…