Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy: „Konserwacja rzeźby drewnianej św. Antoniego ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku”

numer zadania: 04973/15

numer w EBOI: 55470/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

nazwa zadania: Konserwacja rzeźby drewnianej św. Antoniego ze zbiorów Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum w Przeworsku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 38.6

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 57.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Instytut Multimedialny: „Powierzchniowe badania rzeki Wisły”

numer zadania: 05142/15

numer w EBOI: 59217/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Instytut Multimedialny

nazwa zadania: Powierzchniowe badania rzeki Wisły

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 34

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 42

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: „Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”

numer zadania: 06567/15

numer w EBOI: 57444/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

nazwa zadania: Zakup wyposażenia Pracowni Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.2

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


Gmina Ośno Lubuskie: „Ośno Lubuskie. mury obronne: wzmocnienie i naprawa odcinka murów obronnych przy ul. 1 Maja – etap I”

numer zadania: 00328/15

numer w EBOI: 51629/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Ośno Lubuskie

nazwa zadania: Ośno Lubuskie. mury obronne: wzmocnienie i naprawa odcinka murów obronnych przy ul. 1 Maja – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 193 110,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku: „Osiek. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.): konserwacja ambony i ołtarza bocznego (XVIII i XIX w.)”

numer zadania: 02110/15

numer w EBOI: 52193/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku

nazwa zadania: Osiek. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.): konserwacja ambony i ołtarza bocznego (XVIII i XIX w.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.67

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 56.67

Ocena formalna: OK


Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu: „Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej. przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego”

numer zadania: 02937/15

numer w EBOI: 53755/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

nazwa zadania: Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej. przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.6

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OK


Gmina Tarnobrzeg: „Tarnobrzeg. budynek Zarządu Dóbr Tarnowskich (2 poł XIX w.): roboty ziemne i naprawcze przy ścianach fundamentowych. izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian poziomu zerowego. renowacja elewacji budynku wraz z odbudową elementów detalu kamieniarskiego i zewnętrznego wystroju architektonicznego. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach budynku”

numer zadania: 02390/15

numer w EBOI: 53228/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Tarnobrzeg

nazwa zadania: Tarnobrzeg. budynek Zarządu Dóbr Tarnowskich (2 poł XIX w.): roboty ziemne i naprawcze przy ścianach fundamentowych. izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian poziomu zerowego. renowacja elewacji budynku wraz z odbudową elementów detalu kamieniarskiego i zewnętrznego wystroju architektonicznego. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu: „Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939–1945”

numer zadania: 04524/15

numer w EBOI: 56543/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

nazwa zadania: Konserwacja unikatowych list transportowych jeńców wojennych z lat 1939–1945

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.4

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 67.4

Ocena formalna: OK


Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie: „Cyganek – Żelichowo. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): remont ratunkowy ścian ryglowych z wymianą stolarki okiennej”

numer zadania: 02108/15

numer w EBOI: 52218/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie

nazwa zadania: Cyganek – Żelichowo. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): remont ratunkowy ścian ryglowych z wymianą stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OKrutowanie, dawna szkoła początkowa, uniwersytet chopina, powierzchnia całkowita a powierzchnia użytkowa, toyota hilux 2020, ograniczenie przemieszczania się, początek drugiej wojny światowej, gdanskie nieruchomosci, wniosek o pobyt stały, hymn śląska, ośrodek zdrowia tylmanowa, polskie filmy całe, wisława szymborska prezentacja, cmentarz łostowicki gdańsk dojazd, podsumował…