Kapituła Metropolitalna w Krakowie: „Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej”

numer zadania: 05220/15

numer w EBOI: 58241/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kapituła Metropolitalna w Krakowie

nazwa zadania: Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 48 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego: „Weryfikacyjne badania powierzchniowe w obrębie miasta i gminy Kętrzyn.”

numer zadania: 05159/15

numer w EBOI: 60307/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

nazwa zadania: Weryfikacyjne badania powierzchniowe w obrębie miasta i gminy Kętrzyn.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie: „Badania powierzchniowe AZP w strefie kompleksu kopalniano-osadniczego „Rydno” – ocena aktualnego stanu zachowania”

numer zadania: 03700/15

numer w EBOI: 59830/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie

nazwa zadania: Badania powierzchniowe AZP w strefie kompleksu kopalniano-osadniczego „Rydno” – ocena aktualnego stanu zachowania

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej: „Warszawa. Grójecka 43 – budynek mieszkalny wielorodzinny Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej proj. K. Saski i M. Weinfeld (1925-28): wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej wraz z założeniem tynków renowacyjnych”

numer zadania: 00764/15

numer w EBOI: 52512/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej

nazwa zadania: Warszawa. Grójecka 43 – budynek mieszkalny wielorodzinny Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej proj. K. Saski i M. Weinfeld (1925-28): wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej wraz z założeniem tynków renowacyjnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 30.05.2021

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 49.5

Ocena formalna: OK


Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich : „Kompleksowe. nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy woj. lubuskie”

numer zadania: 05146/15

numer w EBOI: 59439/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

nazwa zadania: Kompleksowe. nieinwazyjne rozpoznanie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Klenicy woj. lubuskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.6

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72.6

Ocena formalna: OKurzad gminy slupsk, koronawirus dane aktualne, odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, rozporządzenie mapa zasadnicza, enigma kod, studio filmów animowanych, tarcza antykryzysowa dla rolników krus, literatura wojenna liceum, lipka wielkopolskie, pięćdziesięciolecie, bóg wojny 2017, pck gdańsk, informacja o gruntach ir-1 jak wypełnić, muzeum ii wojny swiatowej w gdansku, wyższa szkoła bankowa gdańsk opinie, muzeum czapskich…