Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: „Konserwacja wybranych elementów taboru kolejowego ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

numer zadania: 02938/15

numer w EBOI: 53795/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

nazwa zadania: Konserwacja wybranych elementów taboru kolejowego ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 59.8

Ocena formalna: OK


Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce: „Stworzenie stałej wystawy muzealnej „Warka – miasto dotknięte historią””

numer zadania: 07311/15

numer w EBOI: 58285/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

nazwa zadania: Stworzenie stałej wystawy muzealnej „Warka – miasto dotknięte historią”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OK


Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański: „Inwentaryzacja i weryfikacja zabytków archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski”

numer zadania: 04534/15

numer w EBOI: 57092/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański

nazwa zadania: Inwentaryzacja i weryfikacja zabytków archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 63.4

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła we Włodzicach Wielkich: „Nowa. kościół filialny pw. MB Bolesnej (XV w.): remont dachu kościoła. wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem”

numer zadania: 00427/15

numer w EBOI: 51656/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła we Włodzicach Wielkich

nazwa zadania: Nowa. kościół filialny pw. MB Bolesnej (XV w.): remont dachu kościoła. wykonanie izolacji fundamentów wraz z odwodnieniem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK: „Zakup wyposażenia pracowni konserwacji dzieł sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”

numer zadania: 06561/15

numer w EBOI: 53689/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

nazwa zadania: Zakup wyposażenia pracowni konserwacji dzieł sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 66.4

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego: „Kępno. synagoga (XIX w.): przeprowadzenie konkursu na projekt budowlany – etap I”

numer zadania: 01652/15

numer w EBOI: 53306/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

nazwa zadania: Kępno. synagoga (XIX w.): przeprowadzenie konkursu na projekt budowlany – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim: „Konserwacja muzealiów do projektowanej stałej ekspozycji”

numer zadania: 03157/15

numer w EBOI: 54122/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

nazwa zadania: Konserwacja muzealiów do projektowanej stałej ekspozycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OKwokalista ira, nazaruk, czestochowa zabytki, krasnoarmiejcy, program wyborczy koalicji obywatelskiej 2019 pdf, najcięższa rzecz na świecie, córka braunek, konserwator zabytków praca, scenariusz zajęć integracyjnych dla młodzieży, stowarzyszenie twórców ludowych, aleje ujazdowskie 1/3, zus z 3b aktywny, rodzaj muzyki jazzowej, poznań urząd, instruktor techniki jazdy, ile dziecko będzie miało wzrostu, interdruk białystok…