Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: „Konserwacja zabytkowego spichlerza dworskiego z kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”

numer zadania: 02862/15

numer w EBOI: 54457/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

nazwa zadania: Konserwacja zabytkowego spichlerza dworskiego z kolekcji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 41.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim: „Tadeusz Szczurek. „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego. Śląska i Brandenburgii””

numer zadania: 04523/15

numer w EBOI: 56978/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

nazwa zadania: Tadeusz Szczurek. „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego. Śląska i Brandenburgii”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.6

Ocena formalna: OK


Piotr i Maria Babiccy: „Bielawa. drewniany pawilon ogrodowy (XIX. XX): prace remontowo-konserwatorskie oraz konstrukcyjne – powstrzymanie katastrofy budowlanej”

numer zadania: 01480/15

numer w EBOI: 52176/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Piotr i Maria Babiccy

nazwa zadania: Bielawa. drewniany pawilon ogrodowy (XIX. XX): prace remontowo-konserwatorskie oraz konstrukcyjne – powstrzymanie katastrofy budowlanej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OKoto moja baśń, gorączka złota rzeka skarbów sezon 2, parkingi warunki techniczne, bitwa pod wiedniem prezentacja, kim byli alianci, pielgrzymki papieża do polski, piotr cywiński pochodzenie, państwo polin w państwie polskim, konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pdf, radar meteorologiczny, wojsko polskie w dwudziestoleciu międzywojennym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kierowca c pomorskie, bitwy warszawskiej 16 warszawa, pas nadmorski…