Zbigniew Ligowski: „Korhynie. dwór (1900 r.): remont z wymianą zniszczonych elementów więźby i ścian zewnętrznych. wymiana stolarki. wykonanie opaski odwadniającej. wymiana instalacji elektrycznej i montaż przeciwpożarowej i odgromowej”

numer zadania: 00849/15

numer w EBOI: 52239/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zbigniew Ligowski

nazwa zadania: Korhynie. dwór (1900 r.): remont z wymianą zniszczonych elementów więźby i ścian zewnętrznych. wymiana stolarki. wykonanie opaski odwadniającej. wymiana instalacji elektrycznej i montaż przeciwpożarowej i odgromowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37.75

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 50.75

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Turystyczne Piechur w Żaganiu: „Żagań. ul. Szprotawska 24. zepół pałacowo-parkowy Pałacu Książęcego: Domek Portiera (1848 r.) – ob. siedziba Stowarzyszenia Turystycznego Piechur: remont dachu”

numer zadania: 00322/15

numer w EBOI: 51583/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Turystyczne Piechur w Żaganiu

nazwa zadania: Żagań. ul. Szprotawska 24. zepół pałacowo-parkowy Pałacu Książęcego: Domek Portiera (1848 r.) – ob. siedziba Stowarzyszenia Turystycznego Piechur: remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 55

Ocena formalna: OK


Powiat Wielicki: „Wieliczka. Pałac Przychockich (XVIII w. przebud. XIX i XX w.): prace konserwatorskie – I etap”

numer zadania: 01040/15

numer w EBOI: 53395/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Wielicki

nazwa zadania: Wieliczka. Pałac Przychockich (XVIII w. przebud. XIX i XX w.): prace konserwatorskie – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 10

ocena wartości merytorycznej: 34.5

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 52.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu: „Olkusz. organy Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Ap. (1611-1633): konserwacja szafy organowej i empory muzycznej. konserwacja systemu powietrznego i rekonstrucja miechów klinowych – etap I”

numer zadania: 01733/15

numer w EBOI: 52892/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu

nazwa zadania: Olkusz. organy Hansa Hummla i Jerzego Nitrowskiego w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Ap. (1611-1633): konserwacja szafy organowej i empory muzycznej. konserwacja systemu powietrznego i rekonstrucja miechów klinowych – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 58.5

Ocena formalna: OK


Parafia św. Michała Archanioła w Goszczynie: „Goszczyn. kościół p.w. św. Michała Archanioła (1878-1886 r.): remont części witraży z wymianą ślusarki okiennej”

numer zadania: 00584/15

numer w EBOI: 52167/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia św. Michała Archanioła w Goszczynie

nazwa zadania: Goszczyn. kościół p.w. św. Michała Archanioła (1878-1886 r.): remont części witraży z wymianą ślusarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 31

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Jodoka w Sątopach: „Sątopy. rokokowy ołtarz główny z kościoła p.w. św. Jodoka: prace konserwatorsko-restauratorskie”

numer zadania: 00537/15

numer w EBOI: 52051/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Jodoka w Sątopach

nazwa zadania: Sątopy. rokokowy ołtarz główny z kościoła p.w. św. Jodoka: prace konserwatorsko-restauratorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Bieniewie: „Bieniewo. kościół p.w. św. Magdaleny (1789 r.): interwencyjny remont dachu kościoła oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią oraz krycie wież i hełmów blachą miedzianą”

numer zadania: 01209/15

numer w EBOI: 52156/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Bieniewie

nazwa zadania: Bieniewo. kościół p.w. św. Magdaleny (1789 r.): interwencyjny remont dachu kościoła oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią oraz krycie wież i hełmów blachą miedzianą

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Goraju: „Goraj. kościół p.w. św. Trójcy (XVII w.): interwencyjny remont dachu”

numer zadania: 01095/15

numer w EBOI: 52505/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Goraju

nazwa zadania: Goraj. kościół p.w. św. Trójcy (XVII w.): interwencyjny remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.75

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 56.75

Ocena formalna: OKszewc sanok, oblicza propagandy, bydgoszcz grodzka, zasiłek opiekuńczy do kiedy, kiedy wprowadzili gimnazjum, filmy wojenne 2 wojna swiatowa, ewakuacja i stopnia, mkidn programy, wojsko zmechanizowane, ochrona terytorialna, konto us, parafia glinianka, fakty gniezno, przeboje rmf fm 2017 youtube, niemiecki hrabia krzyżówka, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, brak dokumentów płacowych do emerytury, oszek, perły motoryzacji…