Fundacja Fort Luneta Warszawska: „Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego poprzez rozpoczęcie konserwacji dachu redity”

numer zadania: 01728/15

numer w EBOI: 52123/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Fort Luneta Warszawska

nazwa zadania: Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego poprzez rozpoczęcie konserwacji dachu redity

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Zgromadzenie Sióstr Św.Jadwigi Prowincja Katowicka: „Czarnowąsy-dawny Klasztor Norbertanek (1682-8): remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim-drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic – kontynuacja.”

numer zadania: 00334/15

numer w EBOI: 51645/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Św.Jadwigi Prowincja Katowicka

nazwa zadania: Czarnowąsy-dawny Klasztor Norbertanek (1682-8): remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim-drugiego skrzydła elewacji zachodniej Domu Zakonnic – kontynuacja.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Filomeny: „Gniechowice. kościół p.w. św. Filomeny (XV w.): wykonanie odwodnienia kościoła wraz z izolacją pionową i odprowadzenia wód gruntowych i opadowych”

numer zadania: 02482/15

numer w EBOI: 53023/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Filomeny

nazwa zadania: Gniechowice. kościół p.w. św. Filomeny (XV w.): wykonanie odwodnienia kościoła wraz z izolacją pionową i odprowadzenia wód gruntowych i opadowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu: „Sandomierz. kościół rektoralny św. Michała Archanioła – dawniej PP. Benedyktynek (1686–1692 r.): kontynuacja ratowniczych prac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła”

numer zadania: 00946/15

numer w EBOI: 52586/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

nazwa zadania: Sandomierz. kościół rektoralny św. Michała Archanioła – dawniej PP. Benedyktynek (1686–1692 r.): kontynuacja ratowniczych prac konserwatorskich przy wyposażeniu kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 61.25

Ocena formalna: OK


Ludmiła Hnatów: „Ścinawka Średnia. Zamek Kapitanowo (XIV – XVI w.): wykonanie stropu żelbetowego pod poddaszem. naprawa spękanych murów. naprawa uszkodzonych nadproży. wykonanie wieńca na koronie muru – etap II”

numer zadania: 01061/15

numer w EBOI: 52047/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ludmiła Hnatów

nazwa zadania: Ścinawka Średnia. Zamek Kapitanowo (XIV – XVI w.): wykonanie stropu żelbetowego pod poddaszem. naprawa spękanych murów. naprawa uszkodzonych nadproży. wykonanie wieńca na koronie muru – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie: „Rzeszów. Letni Pałac Lubomirskich (XVII/XVIII w.): renowacja schodów wejściowych i tarasów oraz remont ogrodzenia”

numer zadania: 02118/15

numer w EBOI: 52137/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

nazwa zadania: Rzeszów. Letni Pałac Lubomirskich (XVII/XVIII w.): renowacja schodów wejściowych i tarasów oraz remont ogrodzenia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OKrektor uniwersytetu gdańskiego, album ze zdjęciami film, podaj dwa przykłady dotyczące znaczenia pisma w życiu ludzi, rosyjskie pieśni wojenne teksty, telewizjarepublika.pl, rcb co to, zaborczy co to znaczy, dyskryminacja płciowa, na mapie numerami od 1 do 6 oznaczono pasy rzeźby terenu w polsce, youtube teatr telewizji, ezd rp, mazurek dąbrowskiego tekst oryginalny, teatr stary w krakowie, konferencja prasowa premier, dz.u.mon, służe, parafia klemensów ogłoszenia, najlepsze filmy historyczne, lista zawodów deficytowych, niepodlegla polska, piosenka żołnierska…