Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”: „Kraków. Dworek Białoprądnicki (XVI w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Oficyny Wschodniej”

numer zadania: 01847/15

numer w EBOI: 52648/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

nazwa zadania: Kraków. Dworek Białoprądnicki (XVI w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Oficyny Wschodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie: „Drzonów k/Zielonej Góry. dwór – siedziba Lubuskiego Muzeum Wojskowego (1816 r.): remont elewacji i izolacja przeciwwilgociowa”

numer zadania: 00525/15

numer w EBOI: 51835/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

nazwa zadania: Drzonów k/Zielonej Góry. dwór – siedziba Lubuskiego Muzeum Wojskowego (1816 r.): remont elewacji i izolacja przeciwwilgociowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 59.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Fort Luneta Warszawska: „Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja konserwacji południowo-zachodniego narożnika wraz z kaponierą wewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem celi więziennej w zachodniej kaponierze – etap II”

numer zadania: 01731/15

numer w EBOI: 52121/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Fort Luneta Warszawska

nazwa zadania: Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja konserwacji południowo-zachodniego narożnika wraz z kaponierą wewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem celi więziennej w zachodniej kaponierze – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 59.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina Biskupa w Lipowej: „Lipowa. kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XV/XVI w.): wymiana poszycia dachu kościoła wraz z naprawą więźby i konserwacją murków ogniowych – I etap”

numer zadania: 00586/15

numer w EBOI: 51909/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina Biskupa w Lipowej

nazwa zadania: Lipowa. kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XV/XVI w.): wymiana poszycia dachu kościoła wraz z naprawą więźby i konserwacją murków ogniowych – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OKkobirty kobietom, opera białystok repertuar 2019, dział meteorologii, prymusi zawodu pomorza i kujaw, cech pszczyna, carpatia mielec, edukacji narodowej, odebranie paszportu, świat filmów, siatka godzin w edukacji wczesnoszkolnej 2017, świadomy odpowiedzialności karnej, jak narysować wersow, zamek królewski wystawa, um krynica morska, filmy ii wojna światowa, akt szkic, zbiórka publiczna ustawa, nauka gry na akordeonie basy…