Akademia Ignatianum w Krakowie: „Kraków. uczelnia (XIX w.): wykonanie izolacji fundamentów zespołu klasztornodydaktycznego Księży Jezuitów zaadaptowanego dla potrzeb Akademii Ignatianum”

numer zadania: 01049/15

numer w EBOI: 53163/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Ignatianum w Krakowie

nazwa zadania: Kraków. uczelnia (XIX w.): wykonanie izolacji fundamentów zespołu klasztornodydaktycznego Księży Jezuitów zaadaptowanego dla potrzeb Akademii Ignatianum

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 57.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Brzesku: „Letnin. kościół p.w. MB Różańcowej: prace konserwatorskie i restauratorskie ambony – konfesjonału (1703 r.) – I etap „

numer zadania: 00932/15

numer w EBOI: 52231/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Brzesku

nazwa zadania: Letnin. kościół p.w. MB Różańcowej: prace konserwatorskie i restauratorskie ambony – konfesjonału (1703 r.) – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.75

Ocena formalna: OK


Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie: „Korczmin. cerkiew Objawienia Pańskiego (XVII w.): prace konserwatorsko-zabezpieczające”

numer zadania: 00641/15

numer w EBOI: 52232/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie

nazwa zadania: Korczmin. cerkiew Objawienia Pańskiego (XVII w.): prace konserwatorsko-zabezpieczające

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 59.5

Ocena formalna: OKwymień przyczyny rewolucji przemysłowej, wojewódzki zespół reumatologiczny im dr jadwigi titz kosko, szable, polacy na konferencji paryskiej, fundacja legendy lotnictwa, historia szpaka mateusza scenariusz lekcji, opieka świąteczna gdańsk, sanatorium sopot msw, siles imie, tory polska, józef sarnowski, informacje na temat 11 listopada, droga kolejowa, urzad wojewodzki w warszawie, dom zagadek exitus, szkoła lutnicza, odezwa legionowa autor, oświadczenie majątkowe 2019, życie w obozie koncentracyjnym, zarządzanie ryzykiem definicja…