Klasztor Ojców Dominikanów: „Kraków. Zespół Klasztorny OO. Dominikanów (XIII w.): kontynuacja konserwacji obiektów we wnętrzu Atrium (d. Sień Gotycka)”

numer zadania: 01853/15

numer w EBOI: 52874/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Ojców Dominikanów

nazwa zadania: Kraków. Zespół Klasztorny OO. Dominikanów (XIII w.): kontynuacja konserwacji obiektów we wnętrzu Atrium (d. Sień Gotycka)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie: „Dubienka. cerkiew p.w. św. Trójcy (1886-1905 r.): naprawa dachu. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji odgromowej”

numer zadania: 01852/15

numer w EBOI: 53016/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie

nazwa zadania: Dubienka. cerkiew p.w. św. Trójcy (1886-1905 r.): naprawa dachu. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji odgromowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 60.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny: „Jaczków. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVI w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remontem ośmiobocznej elewacji wieży”

numer zadania: 02732/15

numer w EBOI: 52320/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny

nazwa zadania: Jaczków. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVI w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży oraz remontem ośmiobocznej elewacji wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OKpoczta kochanowice, polski radio, nato sofa, film o czołgu, żydówka z pomarańczami, kolej pomorska, rzeka w kijowie, linie kolejowe w polsce 2018, kwiatkowski minister, jak obliczyć punkty z egzaminu, szkoła powszechna przed wojną, koncert muzyki poważnej, art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – prawo oświatowe, domaniewice, duże miasto w nigerii krzyżówka, szczecin wystawy, parafia srokowo, centralne archiwum wojskowe kwerenda, biało niebieska flaga, osp łebień, stanisława żółkiewskiego…