Jean Martin Popiel: „Kurozwęki. zespół pałacowo-parkowy – budynek „Rządcówki” (XIX w.): remont”

numer zadania: 00912/15

numer w EBOI: 51967/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Jean Martin Popiel

nazwa zadania: Kurozwęki. zespół pałacowo-parkowy – budynek „Rządcówki” (XIX w.): remont

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 37.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 56.25

Ocena formalna: OK


Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego: „Zaborowo. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji”

numer zadania: 01303/15

numer w EBOI: 52799/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Antoniego

nazwa zadania: Zaborowo. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Muzeum Porcelany w Wałbrzychu: „Wałbrzych. Muzeum – dawny Pałac Albertich (1803 r.): wymiana okien i renowacja stolarki drzwiowej”

numer zadania: 02474/15

numer w EBOI: 52655/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

nazwa zadania: Wałbrzych. Muzeum – dawny Pałac Albertich (1803 r.): wymiana okien i renowacja stolarki drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 62.25

Ocena formalna: OK


Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha : „Trzebiatów. kościół prawosławny p.w. Świętego Ducha (XIII w.):wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian obwodowych. wykonanie posadzki. wprowadzenie układu przewietrzania. wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu. rekonstrukcja ościeży portalu wejściowego oraz konserwacja elewacji”

numer zadania: 00861/15

numer w EBOI: 52402/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha

nazwa zadania: Trzebiatów. kościół prawosławny p.w. Świętego Ducha (XIII w.):wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian obwodowych. wykonanie posadzki. wprowadzenie układu przewietrzania. wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu. rekonstrukcja ościeży portalu wejściowego oraz konserwacja elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 58.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Strużynie: „Strużyna. kościół p.w. Matki Bozej Miłosierdzia (XVIII w.): remont konstrukcji i pokrycia dachu”

numer zadania: 00588/15

numer w EBOI: 51997/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Strużynie

nazwa zadania: Strużyna. kościół p.w. Matki Bozej Miłosierdzia (XVIII w.): remont konstrukcji i pokrycia dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57.5

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu: „Tropie. kościół p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (XI w.): konserwacja ołtarza głównego (1626 r.)”

numer zadania: 00561/15

numer w EBOI: 51949/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu

nazwa zadania: Tropie. kościół p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta (XI w.): konserwacja ołtarza głównego (1626 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie: „Wejherowo. kościół p.w. Trójcy Świętej (XVIII w.): remont dachu i osuszanie murów”

numer zadania: 03244/15

numer w EBOI: 53426/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie

nazwa zadania: Wejherowo. kościół p.w. Trójcy Świętej (XVIII w.): remont dachu i osuszanie murów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 57.5

Ocena formalna: OKile kosztuje stworzenie aplikacji, youtube acta 2, reforma edukacji gimnazja, polska 1939 granice, urzad miasta stg, ustawa o ochronie zabytków 2019, parowozjada 2018, mowa pożegnalna zmarłego, chojnice nieruchomości, katarzyna sierakowska, otwarta gdansk, szkoła morska, młodzi malarze polscy, największa lokomotywa świata, generator terminarza…