Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Łapczycy: „Łapczyca gm. Bochnia. średniowieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1340 rok) – kontynuacja odsłonięcia i konserwacji polichromii na ścianach w nawie głównej kościoła”

numer zadania: 01928/15

numer w EBOI: 52790/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Łapczycy

nazwa zadania: Łapczyca gm. Bochnia. średniowieczny kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1340 rok) – kontynuacja odsłonięcia i konserwacji polichromii na ścianach w nawie głównej kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Adam i Danuta Wawrzyniak: „Prochowice. zamek (XIII. XVI w.). prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku – etap VII”

numer zadania: 00575/15

numer w EBOI: 51868/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Adam i Danuta Wawrzyniak

nazwa zadania: Prochowice. zamek (XIII. XVI w.). prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku – etap VII

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Michał Sobański. Izabela Ponińska: „Guzów. pałac (XVIII/XIX w.): kontynuacja prac związanych z remontem części więźby dachowej i wymianą stropu nad II piętrem (w korpusie centralnym). odtworzeniem czterech kominów. renowacją elewacji wieży zachodniej (do gzymsu nad parterem). remontem elewacji dwóch murowanych lukarn. odtworzeniem części pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (w alkierzach bocznych północno-wsch. i płn.-zach.. 4 lukarn oraz gzymsów murowanych lukarn korpusu centralnego. podokienników i gzymsów na elewacji wieży zachodniej”

numer zadania: 01071/15

numer w EBOI: 52936/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Michał Sobański. Izabela Ponińska

nazwa zadania: Guzów. pałac (XVIII/XIX w.): kontynuacja prac związanych z remontem części więźby dachowej i wymianą stropu nad II piętrem (w korpusie centralnym). odtworzeniem czterech kominów. renowacją elewacji wieży zachodniej (do gzymsu nad parterem). remontem elewacji dwóch murowanych lukarn. odtworzeniem części pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (w alkierzach bocznych północno-wsch. i płn.-zach.. 4 lukarn oraz gzymsów murowanych lukarn korpusu centralnego. podokienników i gzymsów na elewacji wieży zachodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Miasto Radzyń Podlaski: „Radzyń Podlaski. zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich autorstwa J. Ch. Redlera wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich”

numer zadania: 01948/15

numer w EBOI: 52666/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miasto Radzyń Podlaski

nazwa zadania: Radzyń Podlaski. zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich autorstwa J. Ch. Redlera wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKmarcin majek kosakowo, minister do spraw zagranicznych, czasy na świecie, szkoła podstawowa nr 1 radom, hymn dąbrowskiego, odebranie paszportu, pańskie czasy, posiedzenia rady ministrów, plakat niepodległościowy, ile lat ma franciszek, wzmiuw poznan, polska niepodległa gazeta, jak uchwala się ustawę schemat, medal dziesięciolecia odzyskanej niepodległości, piosenki na dzień niepodległości dla dzieci…