Łemkonalia nad Newą

numer zadania: 09914/15

numer w EBOI: 64285/15

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 8

ocena strategiczna: 5

nazwa wnioskodawcy: Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Łemkonalia nad Newą

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 17

Ocena formalna: OK


Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych w Kurzętniku

numer zadania: 06503/15

numer w EBOI: 57448/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych w Kurzętniku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 52

Ocena formalna: OK


Kultura Kaszub – znam i podziwiam

numer zadania: 01417/15

numer w EBOI: 53518/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 14.04.2021

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja One World

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Kultura Kaszub – znam i podziwiam

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 30.04.2021

Ocena formalna: OKdyrektor muzeum narodowego w warszawie, ruch 26 lipca, lazienki 2018, przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, archiw, slownik fr pl, kultura program, skrócie, moja rodzina scenariusz zajęć 4 latki, 72878 karolina, art 108 ustawy o vat, art. 28 kpa, sp 28 gdynia, ms ogłoszenia, filmy vr 360 download, kolegium sędziów kraków, straż pożarna nr tel, zamek czasowy, michael strom krs, kultura niemiecka…