Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe: „Letni Kurs Gitary Krzyżowa”

numer zadania: 07761/15

numer w EBOI: 58390/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

nazwa zadania: Letni Kurs Gitary Krzyżowa

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 82.8

Ocena formalna: OK


Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha Bp i Męczennika w Wierzchowie: „Wierzchowo. kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. ołtarz główny (poł. XVII w.): pełna konserwacja techniczna i estetyczna „

numer zadania: 01276/15

numer w EBOI: 53393/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka św. Wojciecha Bp i Męczennika w Wierzchowie

nazwa zadania: Wierzchowo. kościół p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. ołtarz główny (poł. XVII w.): pełna konserwacja techniczna i estetyczna

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 57

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: „Konserwacja 35 muzealiów ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny”

numer zadania: 03407/15

numer w EBOI: 55740/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

nazwa zadania: Konserwacja 35 muzealiów ze zbiorów Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 50.5

Ocena formalna: OK


Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku: „Uczmy się latać! – przedwojenna Szkoła Pilotów L.O.P.P. w Świdniku”

numer zadania: 06967/15

numer w EBOI: 56188/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

nazwa zadania: Uczmy się latać! – przedwojenna Szkoła Pilotów L.O.P.P. w Świdniku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego: „Konserwacja muzealiów związanych z życiem szlachty na zachodnich kresach Wielkopolski – etap 2015”

numer zadania: 05209/15

numer w EBOI: 59653/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

nazwa zadania: Konserwacja muzealiów związanych z życiem szlachty na zachodnich kresach Wielkopolski – etap 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 43 358,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim: „Konserwacja XVII i XVIII wiecznych poloników oraz kolekcji grafiki topograficznej ze zbiorów WiMBP w Gorzowie Wlkp.”

numer zadania: 05688/15

numer w EBOI: 56579/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

nazwa zadania: Konserwacja XVII i XVIII wiecznych poloników oraz kolekcji grafiki topograficznej ze zbiorów WiMBP w Gorzowie Wlkp.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Muzeum Okręgowe w Suwałkach: „Oraganizacja wystawy malarstwa. publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej”

numer zadania: 08261/15

numer w EBOI: 53932/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Suwałkach

nazwa zadania: Oraganizacja wystawy malarstwa. publikacja katalogu i przygotowanie sesji naukowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 41 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 46.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 71.6

Ocena formalna: OKart. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bip uj, flota francuska, święta lipka bazylika, do wszystkich chłopców których kochałam film cda, dokumenty uw, marka samochodu na w, państwa polskiego pisownia, dowud, szewskiej pasji, opera królewska w warszawie, krakus 1 stegna, kck imprezy…