Opactwo Benedyktynów : „Lubiń. kościół p.w. Narodzenia NMP (XVII/XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – IV etap”

numer zadania: 01755/15

numer w EBOI: 52780/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opactwo Benedyktynów

nazwa zadania: Lubiń. kościół p.w. Narodzenia NMP (XVII/XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 79

Ocena formalna: OK


Fundacja Sądecka: „Rękodzieło Subregionu Sądeckiego”

numer zadania: 06127/15

numer w EBOI: 60463/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sądecka

nazwa zadania: Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 52.4

Ocena formalna: OK


Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa. Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi: „Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie. archiwalnych archiwów fotograficznych PWSFTVIT „

numer zadania: 03123/15

numer w EBOI: 54010/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa. Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

nazwa zadania: Digitalizacja. archiwizacja i udostępnienie. archiwalnych archiwów fotograficznych PWSFTVIT

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 66.4

Ocena formalna: OK


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: „Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”

numer zadania: 06073/15

numer w EBOI: 58481/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

nazwa zadania: Digitalizacja zbioru 280 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Dom Kaukaski w Polsce: „Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap IV”

numer zadania: 07532/15

numer w EBOI: 56235/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Kaukaski w Polsce

nazwa zadania: Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 30.08.2021

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 64.8

Ocena formalna: OKpkp plk przetargi rozstrzygnięte, ukraińcy w ii rp, niepodległości rzeszów, oddział chorych ze strachu, obchody 1 września 2019, pogotowie ratunkowe rysunek, film wojenny youtube, co daje karta nauczyciela, dodatek energetyczny 2019, tv sputnik.pl, gmina sękowa, śląski taniec ludowy trojak, gliński mazurek, szkoła muzyczna oława, regionalny system ostrzegania, polski sportowiec, tlenek węgla jak powstaje, zms gdańsk, piękna lukanida, biało, gimnazjum nr 4 piekary, polonika at, kamienie na szaniec krzyżówka, pkp rozkład jazdy gdańsk główny, spis dokumentów w teczce wzór, stegny kościół…