Towarzystwo Salezjańskie. Dom Zakonny w Lutomierski: „Lutomiersk. dawny klasztor O.O. Reformatów (XVII w.): osuszanie murów i renowacja elewacji – etap I (skrzydło wschodnie)”

numer zadania: 00644/15

numer w EBOI: 51631/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Salezjańskie. Dom Zakonny w Lutomierski

nazwa zadania: Lutomiersk. dawny klasztor O.O. Reformatów (XVII w.): osuszanie murów i renowacja elewacji – etap I (skrzydło wschodnie)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego Świętej Anny w Warszawie Kościół Akademicki: „Warszawa. kościół Akademicki św. Anny: prace interwencyjne i zabezpieczające elewacji wieży (XVI przeb. XVIII w.)”

numer zadania: 00741/15

numer w EBOI: 52977/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego Świętej Anny w Warszawie Kościół Akademicki

nazwa zadania: Warszawa. kościół Akademicki św. Anny: prace interwencyjne i zabezpieczające elewacji wieży (XVI przeb. XVIII w.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 74.5

Ocena formalna: OK


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska: „Chełmno. kościół przyklasztorny p.w. św. Janów (XVI/XVII w.): konserwacja i restauracja stall/boazerii – III etap prac”

numer zadania: 00245/15

numer w EBOI: 50680/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska

nazwa zadania: Chełmno. kościół przyklasztorny p.w. św. Janów (XVI/XVII w.): konserwacja i restauracja stall/boazerii – III etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Regionalis: „Młodzi odkrywcy regionu”

numer zadania: 03826/15

numer w EBOI: 56691/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Regionalis

nazwa zadania: Młodzi odkrywcy regionu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 16.08.2021

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 37.8

Ocena formalna: OKkraja, bip płośnica, bazylika zduńska wola, dziennik 24, wzór paszportu, bogate kobiety, jak polska odzyskała niepodległość w skrócie, potęgowo mapa, hymn polski tonacja, tak na marginesie, armia czerwona stopnie, program 100 pompek, codgik dane, wyodrębniony obszar ziemi, ile kosztuje paszport 2020, bez paszportu, muzeum narodowe w szczecinie, dotacje na żłobek 2019, laboratorium całodobowe gdańsk, dom artystów weteranów scen polskich…