Kłodzko. pałac Wallisów (XVII w.): remont elewacji tylnej

numer zadania: 02487/15

numer w EBOI: 53037/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Maciej Hoszowski

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kłodzko. pałac Wallisów (XVII w.): remont elewacji tylnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OK


Sękowice. kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny (XVII w.): naprawa oraz konserwacja i restauracja drewnianych empor we wnętrzu kościoła – etap IV ostatni

numer zadania: 00753/15

numer w EBOI: 52530/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka Trójcy Świętej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sękowice. kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny (XVII w.): naprawa oraz konserwacja i restauracja drewnianych empor we wnętrzu kościoła – etap IV ostatni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Sękowice. kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny (XVII w.): naprawa oraz konserwacja i restauracja drewnianych empor we wnętrzu kościoła – etap IV ostatni

numer zadania: 00753/15

numer w EBOI: 52530/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka Trójcy Świętej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sękowice. kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny (XVII w.): naprawa oraz konserwacja i restauracja drewnianych empor we wnętrzu kościoła – etap IV ostatni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Kcynia. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – malowidła ścienne w kaplicy południowo–zachodniej w krużgankach odpustowych (1780 r.): restauracja i konserwacja – III etap prac

numer zadania: 00248/15

numer w EBOI: 50767/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kcyni

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kcynia. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – malowidła ścienne w kaplicy południowo–zachodniej w krużgankach odpustowych (1780 r.): restauracja i konserwacja – III etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69

Ocena formalna: OK


Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

numer zadania: 04847/15

numer w EBOI: 55874/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

numer zadania: 00566/15

numer w EBOI: 51936/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Widawa. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – ołtarz główny (XVIII w.): częściowa konserwacja środkowego pola retabulum ołtarza – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OKopowiedzcie wiatry, jarosław papież, artykuł 233 kodeksu karnego, wojsko polskie ii rp, rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli 2019, klata reżyser, dotacje na zabytki 2019, ministrowie kultury, prezydencja, wrocław zachodni pkp, szkoła w gniewczynie, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych rodo wzór, krus gdansk, mariusz stach, witold dziura, błąd materialny, gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem w polsce, profil zaufany urząd skarbowy…