Muzeum Rzemiosła w Krośnie: „Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła”

numer zadania: 07676/15

numer w EBOI: 58200/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

nazwa zadania: Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Klasztor SS. Bernardynek: „Brzeziny. kościół klasztorny Bernardynek p.w. Świętego Ducha (1737-1750): naprawa i zabezpieczenie konstrukcji murów i sklepień budynku”

numer zadania: 00989/15

numer w EBOI: 52894/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor SS. Bernardynek

nazwa zadania: Brzeziny. kościół klasztorny Bernardynek p.w. Świętego Ducha (1737-1750): naprawa i zabezpieczenie konstrukcji murów i sklepień budynku

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim: „Stworzenie w Muzeum Ziemi Mińskiej nowej stałej wystawy pt. ..Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?””

numer zadania: 07443/15

numer w EBOI: 54487/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

nazwa zadania: Stworzenie w Muzeum Ziemi Mińskiej nowej stałej wystawy pt. ..Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 68.2

Ocena formalna: OK


Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie: „Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie”

numer zadania: 05390/15

numer w EBOI: 58916/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie

nazwa zadania: Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 29 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OK


Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie: „Cyganek – Żelichowo. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): remont ratunkowy ścian ryglowych z wymianą stolarki okiennej”

numer zadania: 02108/15

numer w EBOI: 52218/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie

nazwa zadania: Cyganek – Żelichowo. kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): remont ratunkowy ścian ryglowych z wymianą stolarki okiennej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OK


Muzeum Rzemiosła w Krośnie: „Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła”

numer zadania: 07676/15

numer w EBOI: 58200/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

nazwa zadania: Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.6

Ocena formalna: OK


Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: „Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej”

numer zadania: 03056/15

numer w EBOI: 55003/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

nazwa zadania: Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 79.75

Ocena formalna: OKalgorytm postępowania ratowniczego, ustawa o zabytkach 2018, urząd paszportowy w gdańśku godziny otwarcia, 100 obwodnic, ozdobnik melodyczny, urząd gminy ostaszewo, dotacja a subwencja, centrum damiana białystok, jan paweł ii ali agca, rudy zośka i alek, sprzedam samochód poznań, zespół obsługi mieszkańców gdańsk, rejs scenariusz, zasady kwarantanny po powrocie z zagranicy, granice w granicy…