Błędów. zespół dworsko-parkowy (XIX w.): konserwacja i rewaloryzacja pawilonu A proj. F. A. Lessla

numer zadania: 00701/15

numer w EBOI: 53148/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Marek i Agnieszka Kapuścińscy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Błędów. zespół dworsko-parkowy (XIX w.): konserwacja i rewaloryzacja pawilonu A proj. F. A. Lessla

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.25

Ocena formalna: OK


Żołędowo. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w kościele (III etap) oraz balustrady chóru muzycznego oraz prospektu oraganowego

numer zadania: 01638/15

numer w EBOI: 51916/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Żołędowo. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w kościele (III etap) oraz balustrady chóru muzycznego oraz prospektu oraganowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OK


Chocz. kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XVII rozbud. XVIII w.): remont sklepień ceglanych

numer zadania: 01805/15

numer w EBOI: 52132/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Chocz. kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XVII rozbud. XVIII w.): remont sklepień ceglanych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Gniezno. kościół OO. Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego (XIII w.): remont elewacji z wymianą tynków i konserwacja detali architektonicznych – etap II

numer zadania: 00628/15

numer w EBOI: 51860/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Franciszkanów w Gnieźnie

Kwota dofinansowania: 387 540,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gniezno. kościół OO. Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego (XIII w.): remont elewacji z wymianą tynków i konserwacja detali architektonicznych – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Gdańsk. kościół rektoralny p.w. św. Elżbiety (XIV w.): prace remontowo-konserwatorskie części zachodniej elewacji kościoła wraz z wieżą w celu zabezpieczenia obiektu

numer zadania: 00570/15

numer w EBOI: 51775/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Gdańsk. kościół rektoralny p.w. św. Elżbiety (XIV w.): prace remontowo-konserwatorskie części zachodniej elewacji kościoła wraz z wieżą w celu zabezpieczenia obiektu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OK


Łańcut. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XV-XIX w.): konserwacja 4 witraży (XIX w.) w nawach bocznych i 2 w krypcie grobowej kościoła oraz ich zabezpieczenie przed dalszym procesem niszczenia i przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych

numer zadania: 02278/15

numer w EBOI: 52182/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łańcut. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XV-XIX w.): konserwacja 4 witraży (XIX w.) w nawach bocznych i 2 w krypcie grobowej kościoła oraz ich zabezpieczenie przed dalszym procesem niszczenia i przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OK


Bardo. Kaplica Różańcowa. Zmartwychwstanie Jezusa (XX w.): prace remontowo-restauratorskie – etap III

numer zadania: 01386/15

numer w EBOI: 52274/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Bardo. Kaplica Różańcowa. Zmartwychwstanie Jezusa (XX w.): prace remontowo-restauratorskie – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OKdo jakich organizacji należy polska, przedszkole w gaworzycach, strefa zdemilitaryzowana korea, aaaaaaaaaaaaaaa, pssp bydgoszcz, oficjalnych, casanova mikołów, 11 listopada grafika, konkursy artystyczne, my, pierwsza brygada, kryzysy berlińskie, gs24.pl stargard, michał loba, kazimierz wielki film, spicbergen, lokal tymczasowy, punkt węzłowy, ujanowice parafia, zespół wojska polskiego…