Fundacja Hereditas: „Marmor Polonum. Nowożytne dzieła rzeźby i kamieniarki artystycznej poza granicami Rzeczypospolitej”

numer zadania: 04865/15

numer w EBOI: 56632/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Hereditas

nazwa zadania: Marmor Polonum. Nowożytne dzieła rzeźby i kamieniarki artystycznej poza granicami Rzeczypospolitej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 22.04.2021

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 48.4

Ocena formalna: OK


Fundacja Wszystkie Mazurki Świata: „Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2015 – Mistrzowie i Uczniowie”

numer zadania: 04247/15

numer w EBOI: 60015/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata

nazwa zadania: Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2015 – Mistrzowie i Uczniowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53.2

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 86.2

Ocena formalna: OK


Fundacja Hereditas: „Marmor Polonum. Nowożytne dzieła rzeźby i kamieniarki artystycznej poza granicami Rzeczypospolitej”

numer zadania: 04865/15

numer w EBOI: 56632/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Hereditas

nazwa zadania: Marmor Polonum. Nowożytne dzieła rzeźby i kamieniarki artystycznej poza granicami Rzeczypospolitej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 22.04.2021

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 48.4

Ocena formalna: OKznani sportowcy polscy, franciszek kydryński, własnosc, ludżmi, moda polska wystawa, polskie symbole, csw praca, odzyskanie niepodległości przez polskę streszczenie, znaczy kapitan pdf, wiedza o kulturze podstawa programowa, kościeleczki, zamojskie lato teatralne 2019, jantar rybacka 15, polska moja ojczyzna praca plastyczna…