Radzyń Podlaski. zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich autorstwa J. Ch. Redlera wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich

numer zadania: 01948/15

numer w EBOI: 52666/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Miasto Radzyń Podlaski

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Radzyń Podlaski. zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich autorstwa J. Ch. Redlera wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Digitalizacja. konserwacja. promocja i udostępnianie zabytkowego zasobu Parafii pw. Świętego Mikołaja w Łęgowie

numer zadania: 03515/15

numer w EBOI: 55597/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja w Łęgowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Digitalizacja. konserwacja. promocja i udostępnianie zabytkowego zasobu Parafii pw. Świętego Mikołaja w Łęgowie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Ciechanowice. pałac – drewniane. polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian I piętra (XVI. XVII i XVIII w.): remont. konserwacja i restauracja. wraz z częściową rekonstrukcją stropów – II etap

numer zadania: 01368/15

numer w EBOI: 52195/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.. Andrzej i Danuta Meller

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Ciechanowice. pałac – drewniane. polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian I piętra (XVI. XVII i XVIII w.): remont. konserwacja i restauracja. wraz z częściową rekonstrukcją stropów – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Kąty Bystrzyckie. kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – malowidła ścienne (XV w.): konserwacja malowideł na ścianach północnej. wschodniej i południowej nawy

numer zadania: 01430/15

numer w EBOI: 52706/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kąty Bystrzyckie. kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – malowidła ścienne (XV w.): konserwacja malowideł na ścianach północnej. wschodniej i południowej nawy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Kwitajny. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji północnej i południowej kościoła. konserwacja maswerków

numer zadania: 00313/15

numer w EBOI: 50930/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku

Kwota dofinansowania: 89 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kwitajny. kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji północnej i południowej kościoła. konserwacja maswerków

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Cyfryzacja. opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

numer zadania: 02912/15

numer w EBOI: 54522/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Cyfryzacja. opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OKarimr susza, liceum plastyczne częstochowa, gry zombie poki, przed próbną maturą sprawdzian 1, dotyczącymi, organy bezpieczeństwa, navy group port sopot, opis kobiety, ranking programów pocztowych 2018, zdjęcie do legitymacji studenckiej 2018, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji logo, geografia 2018, arcybiskup abel, jowita machnica, maciej szreder, serwer miasta gdynia, piosenkarki polskie, wiślica muzeum, ile osób zginęło w ii wojnie światowej, kolory świadectw, miejsce zsyłki napoleona, @ tekst, kołobrzeg kaplica aniołów stróżów…