Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi: „Międzynarodowe Letnie Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna – Łódź 2015”

numer zadania: 03537/15

numer w EBOI: 55451/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi

nazwa zadania: Międzynarodowe Letnie Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna – Łódź 2015

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.8

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 84.8

Ocena formalna: OK


Kapituła Metropolitalna w Krakowie: „Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej”

numer zadania: 05220/15

numer w EBOI: 58241/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Kapituła Metropolitalna w Krakowie

nazwa zadania: Konserwacja unikatowych ksiąg i rękopisów z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 48 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 81

Ocena formalna: OK


Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: „Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej”

numer zadania: 03056/15

numer w EBOI: 55003/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

nazwa zadania: Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 79.75

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe w Koninie: „Stała wystawa numizmatyczna „Pieniądz polski na przestrzeni wieków””

numer zadania: 07562/15

numer w EBOI: 57954/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Koninie

nazwa zadania: Stała wystawa numizmatyczna „Pieniądz polski na przestrzeni wieków”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 40.4

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 56.4

Ocena formalna: OK


Fundacja XX. Czartoryskich: „Konserwacja XVII -to wiecznej „Chorągwi nagrobnej Aleksandra Korabiewskiego” nr inw. XIII-2550 „

numer zadania: 02574/15

numer w EBOI: 53655/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja XX. Czartoryskich

nazwa zadania: Konserwacja XVII -to wiecznej „Chorągwi nagrobnej Aleksandra Korabiewskiego” nr inw. XIII-2550

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 54.75

Ocena formalna: OKodzyskanie niepodległości przez polskę krótko dla dzieci, dopłata do ocieplenia domu 2018, piosenki patriotyczne dla dzieci, stanisław żółkiewski prezentacja, al. jana pawła 11 dębica, polska struktura zatrudnienia, urzad skarbowy kontakt, największe rondo w europie, ministerstwo zdrowia covid, wirylista, telewizja polska program 2, wiele dni wiele lat, wakacje+, nowele polskie, jak artyści mogą prezentować sylwetki wybitnych ludzi, wiersze polskich poetów, konkurs na stanowisko dyrektora szkoły 2019, zamek w czchowie, kultura ludowa w literaturze, wierzbica, maluch+…