V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2015

numer zadania: 06087/15

numer w EBOI: 57505/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 25.08.2021

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 45.8

Ocena formalna: OK


Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Mazur poprzez zorganizowanie tradycyjnego „Wesela Mazurskiego”

numer zadania: 01408/15

numer w EBOI: 51141/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 25

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Mazur poprzez zorganizowanie tradycyjnego „Wesela Mazurskiego”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46

Ocena formalna: OK


Szlak Rzemiosła – aktywizacja i animacja

numer zadania: 05794/15

numer w EBOI: 58708/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Fundacja NADwyraz

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Szlak Rzemiosła – aktywizacja i animacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OKart 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, muzeum we wrocławiu, symbol unesco, tragifarsa, seweryn krajewski czekasz na tę jedną chwilę, józef wybicki pieśń legionów polskich we włoszech, kwarantanna domowa apk, panstwo na i, wzywamy posiłki, umowa o pomocy przy zbiorach polsko ukraińska, przypieczętować, ksiądz skorupko, dzisiaj trzeba wybrać pdf, wielkosc miast w polsce, enumeratywny, okres ochronny wegorza, 20*14, kapitanat portu ustka, układ pozamilitarny (upm) tworzą, muzeum sztuki w łodzi dzieła sztuki, pociesza mnie tylko melodia tekst, traktowane…