Szczebrzeskie Dni Tradycji

numer zadania: 05696/15

numer w EBOI: 60366/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.4

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Szczebrzeskie Dni Tradycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


XVI Mazowiecki Przegląd Folkloru – 56. Dni Kolbergowskie

numer zadania: 03153/15

numer w EBOI: 55039/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Kwota dofinansowania: 13 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: XVI Mazowiecki Przegląd Folkloru – 56. Dni Kolbergowskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 78.8

Ocena formalna: OK


Uporczywa wiejskość polskiej kultury

numer zadania: 04335/15

numer w EBOI: 58351/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Uporczywa wiejskość polskiej kultury

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Kolorowa cerkiew

numer zadania: 02015/15

numer w EBOI: 54441/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Kolorowa cerkiew

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 87

Ocena formalna: OK


IX Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

numer zadania: 03533/15

numer w EBOI: 55503/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.2

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: IX Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.2

Ocena formalna: OKdąbrowski z hymnu, dopuszczalna prędkość na drogach, studia muzyczne kraków, ustawa o ochronie środowiska tekst jednolity 2017, wojskowe piosenki marszowe, operator film, woj. pomorskie mapa, tropiszewo, wojciech kompozytor krzyżówka, mi 14pł, bar prasowy, mangusta film, ciekawostki z polski z tego tygodnia, kamień na kamieniu (film), katedra kaliska, absolwenci politechniki warszawskiej, historia polski piosenka, santa png…