Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: „Modernizacja pracowni konserwacji zabytków archeologicznych w drodze zakupu sprzętu konserwatorskiego”

numer zadania: 06593/15

numer w EBOI: 56734/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

nazwa zadania: Modernizacja pracowni konserwacji zabytków archeologicznych w drodze zakupu sprzętu konserwatorskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Archeologiczna : „Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie. stan. 2. woj. lubuskie”

numer zadania: 05156/15

numer w EBOI: 60183/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Archeologiczna

nazwa zadania: Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie. stan. 2. woj. lubuskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 47 400,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu: „Ludzie wśród rzeczy. Twórczość Michała Kokota”

numer zadania: 08189/15

numer w EBOI: 55940/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu

nazwa zadania: Ludzie wśród rzeczy. Twórczość Michała Kokota

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 44.2

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Historyczne w Legionowie: „Miasto balonów – nowa wystawa stała”

numer zadania: 07606/15

numer w EBOI: 56091/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Historyczne w Legionowie

nazwa zadania: Miasto balonów – nowa wystawa stała

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 66.4

Ocena formalna: OK


Galeria Zderzak Marta Tarabuła: „Ryczów. Pałac (1864 r.): rekonstrukcja stolarki okiennej – wymiana 21 szt. okien i 2 szt. drzwi balkonowych”

numer zadania: 01026/15

numer w EBOI: 52683/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Galeria Zderzak Marta Tarabuła

nazwa zadania: Ryczów. Pałac (1864 r.): rekonstrukcja stolarki okiennej – wymiana 21 szt. okien i 2 szt. drzwi balkonowych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OKeryk skąpski, córka generała film, gloria bułgaria, narodowa strategia rozwoju kultury, usk wrocław borowska, polskie pracownie konserwacji zabytków, symbole muzyczne, suplementy diety gdańsk, poczta cedry wielkie, odległość budynku od rowu melioracyjnego 2018, znawca fachowiec krzyżówka, wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, polak zginął we francji, biblioteka śląska cyfrowa, parafia fara śmigiel, konto 860…