Muzeum Technik Ceramicznych w Kole: „Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji”

numer zadania: 06733/15

numer w EBOI: 53765/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

nazwa zadania: Modernizacja stałej wystawy „Fajans kolski – formy. dekoracje i techniki zdobnicze” wraz ze zmianą miejsca ekspozycji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie: „Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3”

numer zadania: 03125/15

numer w EBOI: 54826/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie

nazwa zadania: Źródła ustawodawstwa polskiego i europejskiego – kontynuacja konserwacji inkunabułów autorstwa Monte Petrusa. tom 2 i 3

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 34.6

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie: „Modernizacja Galerii Prac Józefa Rapackiego”

numer zadania: 06881/15

numer w EBOI: 56249/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

nazwa zadania: Modernizacja Galerii Prac Józefa Rapackiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 43.4

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 55.4

Ocena formalna: OK


Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: „Konserwacja obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem”

numer zadania: 05250/15

numer w EBOI: 56018/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

nazwa zadania: Konserwacja obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OK


Muzeum Zagłębia w Będzinie: „Konserwacja zabytkowych mebli ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie”

numer zadania: 05095/15

numer w EBOI: 57558/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Zagłębia w Będzinie

nazwa zadania: Konserwacja zabytkowych mebli ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.8

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 57.8

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego : „Oborniki. kościół p.w. św. Krzyża (1766 r.): remont zabezpieczająco-wzmacniający kościoła drewnianego wzniesionego na konstrukcji szachulcowo-zrębowej”

numer zadania: 00804/15

numer w EBOI: 52984/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego

nazwa zadania: Oborniki. kościół p.w. św. Krzyża (1766 r.): remont zabezpieczająco-wzmacniający kościoła drewnianego wzniesionego na konstrukcji szachulcowo-zrębowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 57.25

Ocena formalna: OK


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: „Chronologia lednickiego założenia grodowego”

numer zadania: 04461/15

numer w EBOI: 55141/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

nazwa zadania: Chronologia lednickiego założenia grodowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.2

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 69.2

Ocena formalna: OKpolish music, podział na grupy na wychowaniu fizycznym rozporządzenie 2017, slaska biblioteka, ewidencja gruntów gdańsk, ustawa o finansach publicznych 2020 tekst jednolity, muzeum techniki wojskowej warszawa, brygada s, serwer muzeum narodowego w krakowie, ckk jordanki repertuar, moja droga, zaświadczenie o odbyciu stażu, jak napisać recenzję filmu, były premier polski, szkoła w prokowie, tymczasowy komitet rewolucyjny polski…