Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych: „Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej”

numer zadania: 09826/15

numer w EBOI: 63911/15/A1

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych

nazwa zadania: Naprawa murów klasztoru w Berdyczowie. Etap I – zabezpieczenie baszty północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 32.5

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 61.5

Ocena formalna: OK


Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów): „Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XVI”

numer zadania: 09828/15

numer w EBOI: 63909/15

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

nazwa zadania: Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XVI

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 28.75

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury: „XIV Konkurs Muzyki Ludowej”

numer zadania: 03137/15

numer w EBOI: 55093/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: XIV Konkurs Muzyki Ludowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 70.2

Ocena formalna: OKcem wyniki lek, część pułku, scharakteryzuj koncepcję granicy wschodniej głoszone przez romana, hymn polski autor, statek turystyczny, brekinia krzyżówka, ganek murowany, wspólne zabawy, celebrowana krzyżówka, zamek królewski rysunek, książkom, uw informator, kultura dominująca, opieka nad dzieckiem ile płatna…