Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi: „Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej”

numer zadania: 04528/15

numer w EBOI: 56898/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi

nazwa zadania: Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OK


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: „Warszawa. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1922 r.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

numer zadania: 01059/15

numer w EBOI: 53077/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

nazwa zadania: Warszawa. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1922 r.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 49

Ocena formalna: OK


Andrzej Piasecki: „Wełna. pałac (III ćw. XVIII w.): rewitalizacja – prace zabezpieczające – I etap”

numer zadania: 01960/15

numer w EBOI: 53305/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Andrzej Piasecki

nazwa zadania: Wełna. pałac (III ćw. XVIII w.): rewitalizacja – prace zabezpieczające – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 60

Ocena formalna: OKokolice przemyśla, nowowiejskiego, wstępną, co po narodzinach dziecka, kryzysy berlińskie, weryfikacja definicja, aleksandra kostka wiek, państwem, 2 rozbiór polski datą, narodowy instytut wolności, warszawski chor chlopiecy, dawny okręt żaglowy krzyżówka, wiolonczela budowa, utwór dramatyczny, poznajemy polskę, parafia damasławek, szkoła podstawowa nr 12 w gdańsku, fryderyk chopin napis, dowó, maliniak z czterdziestolatka, dodatek za wychowawstwo 2019, szkoła muzyczna żywiec, 26 listopada 2018, jak wyliczyć okres ochronny przed emeryturą kalkulator…