Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha: „Nowe Dwory. pomenonicki kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (1792 r.): kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich – III etap”

numer zadania: 00679/15

numer w EBOI: 52035/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha

nazwa zadania: Nowe Dwory. pomenonicki kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (1792 r.): kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 189 891,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Okoninie: „Okonin. kościół p.w. św. Kosmy i Damiana (XIV w.): dokończenie prac przy wieży oraz prace przy elewacji północnej- etap I”

numer zadania: 01496/15

numer w EBOI: 51891/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Okoninie

nazwa zadania: Okonin. kościół p.w. św. Kosmy i Damiana (XIV w.): dokończenie prac przy wieży oraz prace przy elewacji północnej- etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu: „Gwoździanka. dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana – obecnie kościół rzymskokatolicki (XIX w.): kompleksowy remont – etap II (dach. elewacje. sygnaturka. odwodnienie. instalacja odgromowa)”

numer zadania: 02163/15

numer w EBOI: 52779/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

nazwa zadania: Gwoździanka. dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana – obecnie kościół rzymskokatolicki (XIX w.): kompleksowy remont – etap II (dach. elewacje. sygnaturka. odwodnienie. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej: „Henryków. most kamienny (XIII-XIV w.): remont – etap I”

numer zadania: 02479/15

numer w EBOI: 53109/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Klasztor Księgi Henrykowskiej

nazwa zadania: Henryków. most kamienny (XIII-XIV w.): remont – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 763 406,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 55.75

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia: „Szansa na Oskara 2015. Konkursy śpiewacze i warsztaty promujące polską muzykę tradycyjną.”

numer zadania: 05750/15

numer w EBOI: 58364/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

nazwa zadania: Szansa na Oskara 2015. Konkursy śpiewacze i warsztaty promujące polską muzykę tradycyjną.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 48.4

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 76.4

Ocena formalna: OK


Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”: „Wyposażenie do pracowni 3D oraz digitalizacja barokowej figury św. Floriana w 100 rocznicę Straży Pożarnej w Sterdyni”

numer zadania: 03482/15

numer w EBOI: 55666/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”

nazwa zadania: Wyposażenie do pracowni 3D oraz digitalizacja barokowej figury św. Floriana w 100 rocznicę Straży Pożarnej w Sterdyni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 47.2

Ocena formalna: OKwięźniowie auschwitz lista, tabor kolejowy w polsce, triumfuje, nowe zasady koronawirus, kwestionariusz osobowy wykształcenie co wpisać, co się dzieje w koszalinie, mniejszości narodowe w ii rp, większy klasztor prawosławny krzyżówka, sztorm gdansk, przedstaw siebie, e-dziennik jezierzyce kościelne, 8 stycznia 1918, cuda z nieba online, jakie dokumenty złożyć do zus o emeryturę, wirus iv, rada panstwa, piotr śliskowski, rodzina romanow…