Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: „Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych (edycje 2015-2017)”

numer zadania: 04854/15

numer w EBOI: 56432/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

nazwa zadania: Ogólnopolska Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych (edycje 2015-2017)

program: Edukacja

priorytet: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania: 270 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 56.2

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 92.2

Ocena formalna: OK


Wielkopolskie Muzeum Niepodległości : „Mobilna wystawa: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919””

numer zadania: 07441/15

numer w EBOI: 56798/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

nazwa zadania: Mobilna wystawa: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.2

Ocena formalna: OK


Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: „Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej”

numer zadania: 07349/15

numer w EBOI: 57722/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

nazwa zadania: Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 35.8

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 58.8

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymsko-Katolicka św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach: „Miłowice. kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XV w. przeb. 1715 r.) – organy (1715 r.): konserwacja barokowych organów Michała Englera wraz z szafą organową i stropem nad nawa kościoła „

numer zadania: 00632/15

numer w EBOI: 52219/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach

nazwa zadania: Miłowice. kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XV w. przeb. 1715 r.) – organy (1715 r.): konserwacja barokowych organów Michała Englera wraz z szafą organową i stropem nad nawa kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OKobraz rembrandta o tematyce biblijnej, kłosowski aktor, film na godzinę wychowawczą, polska droga do niepodległości, blekitna armia, mapa gdzie jest koronawirus, mapa potrzeb zdrowotnych, telewizja polska s.a., pociag z wojskiem, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity 2020, podpisano, polska nie polin, ogień niepodległości, cyryl, opis obrazu dama z gronostajem, cudzoziemiec w polsce, kamienica hipolitow, urzędowy spis gruntów, mapa corona virus…