Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica: „Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej”

numer zadania: 03056/15

numer w EBOI: 55003/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

nazwa zadania: Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 35 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 79.75

Ocena formalna: OK


Gmina Ośno Lubuskie: „Ośno Lubuskie. mury obronne: wzmocnienie i naprawa odcinka murów obronnych przy ul. 1 Maja – etap I”

numer zadania: 00328/15

numer w EBOI: 51629/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Ośno Lubuskie

nazwa zadania: Ośno Lubuskie. mury obronne: wzmocnienie i naprawa odcinka murów obronnych przy ul. 1 Maja – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 193 110,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 58.75

Ocena formalna: OK


Powiat Jędrzejowski: „Jędrzejów. Muzeum im. Przypkowskich (XIX w. przebud. XX w.): remont elewacji i dachu. wymiana okien i drzwi”

numer zadania: 01044/15

numer w EBOI: 53114/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Jędrzejowski

nazwa zadania: Jędrzejów. Muzeum im. Przypkowskich (XIX w. przebud. XX w.): remont elewacji i dachu. wymiana okien i drzwi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 36.5

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 57.5

Ocena formalna: OKregulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce 2018, islandia prezentacja, kasia mos wzrost, katedra we fromborku, podanym, czym jest wojna, tomek laskus, php skrót, lotnisko gdańsk kierunki lotów, wyniki naboru, słynni polscy malarze, naród który nie szanuje swojej przeszłości, odznaczenia państwowe i resortowe, organy administracji architektoniczno-budowlanej, czas na świecie polska, flaga rosji 1918, szlak trafi, ślubowanie poselskie…