Fundacja Sztuk Wizualnych: „Opracowanie. digitalizacja i udostępnienie zbioru fotoreportaży Wojciecha Plewińskiego”

numer zadania: 06166/15

numer w EBOI: 59918/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuk Wizualnych

nazwa zadania: Opracowanie. digitalizacja i udostępnienie zbioru fotoreportaży Wojciecha Plewińskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 66.2

Ocena formalna: OK


Warsztaty Kultury w Lublinie: „Patterns of Europe | Wzory Europy – od analiz do markowych produktów „

numer zadania: 05196/15

numer w EBOI: 58562/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warsztaty Kultury w Lublinie

nazwa zadania: Patterns of Europe | Wzory Europy – od analiz do markowych produktów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej: „Zabezpieczenie Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach na Ukrainie – I etap”

numer zadania: 08805/15

numer w EBOI: 60291/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej

nazwa zadania: Zabezpieczenie Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach na Ukrainie – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 41 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Muzeum Narodowe w Gdańsku: „Konserwacja rycin i albumów ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu”

numer zadania: 07526/15

numer w EBOI: 56170/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Narodowe w Gdańsku

nazwa zadania: Konserwacja rycin i albumów ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 74 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 57

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 89

Ocena formalna: OK


Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”: „XVI Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” 2015″

numer zadania: 05059/15

numer w EBOI: 57516/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

nazwa zadania: XVI Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 44.4

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 75.4

Ocena formalna: OKforteca zespol, zabawy muzyczne dla dzieci youtube, centrum okopowa, gra a zabawa, akordy poboczne, wojewoda gdański, fryderk chopin, dz uz 2006 nr 97 poz 674, tkanina artystyczna przypominająca płaskorzeźbę, uchylenie decyzji administracyjnej wzór, papieże 20 wieku, piłsudski agent, wolontariaty, rubryka w której wpisuje się wydatki, łęgowo kod pocztowy…