Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu: „Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich”

numer zadania: 08344/15

numer w EBOI: 55985/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

nazwa zadania: Opracowanie i publikacja kolekcji darów Aleksandra i Anny Wyrwińskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: „Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy”

numer zadania: 08094/15

numer w EBOI: 53956/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

nazwa zadania: Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”: „W poszukiwaniu śladów Bitwy Warszawskiej – badania radarowe”

numer zadania: 03704/15

numer w EBOI: 60653/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

nazwa zadania: W poszukiwaniu śladów Bitwy Warszawskiej – badania radarowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 36.6

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OKwalka zbrojna, załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie świadectw, medal komisji edukacji narodowej gratyfikacja finansowa, dzinnik ustaw, nazawa, korekta wniosku 500+, r. rok, film niepodległość online, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, cmentarz łostowicki gdańsk opłaty, jak wypełnić bon turystyczny, wuoz łódź, śpiewa w cerkwi hasło do krzyżówki, igor ostrowski, kochanka samsona, olga tuszewska instagram, co oznacza kolor biały, missa pro defunctis, opisz słowami następujące zbiory, cyklo kartuzy, na podstawie podanej mapy przyporządkuj każdemu z wymienionych państw religię, data śmierci papieża…